Nuo akcizų atleistų gamtinių dujų, skirtų variklių degalams, naudotojo pažymėjimo išdavimas/panaikinimas

Paslaugos pavadinimas

Nuo akcizų atleistų gamtinių dujų, skirtų variklių degalams, naudotojo pažymėjimo išdavimas/panaikinimas.

Paslaugos gavėjai

Fiziniai ir juridiniai asmenys.

Paslaugos apibūdinimas

Asmenys, pageidaujantys vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų varikliams naudoti nuo akcizų atleistas gamtines dujas, turi kreiptis į mokesčių administratorių dėl pažymėjimo išdavimo.  

Asmenys taip pat gali kreiptis į mokesčių administratorių dėl pažymėjimo panaikinimo. Pažymėjimo originalas, pasibaigus galiojimo laikui arba pažymėjimą panaikinus, turi būti grąžinamas mokesčių administratoriui.

Paslaugos suteikimo trukmė

Pažymėjimas išduodamas per 10 darbo dienų nuo prašymo ir jo priedų gavimo dienos.

Pažymėjimas panaikinamas per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

Prašymo forma

Prašymo forma — patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. VA-125 „Dėl Nuo akcizų atleistų gamtinių dujų naudotojų registravimo ir tokių dujų apskaitos taisyklių patvirtinimo".

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti

Siekiant gauti pažymėjimą, reikia pateikti:

- nustatyto pavyzdžio prašymą;

- licencijos (-ų) ir licencijos (-ų) kortelės (-ių) vežti keleivius autobusais vietinio (miesto arba priemiestinio) susisiekimo maršrutais kopiją (-as), jei tokie dokumentai nebuvo anksčiau pateikti;

- autobusų, kurių variklių degalams bus naudojamos nuo akcizų atleistos gamtinės dujos, valstybinių numerių sąrašą.

Siekiant pažymėjimą panaikinti, reikia pateikti prašymą.

Paslaugos teikimo būdai

Tiesiogiai, paštu, elektroniniu paštu vmi@vmi.lt. Siunčiant elektroniniu paštu, prašymo bei jo priedų originalai turi būti pristatyti, atsiimant pažymėjimą.

Paslaugos teikėjas

Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

Paslaugos vadovas

Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau – MIC).

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 58-1 straipsnis;

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. VA-125 „Dėl Nuo akcizų atleistų gamtinių dujų naudotojų registravimo ir tokių dujų apskaitos taisyklių patvirtinimo".

Teisės aktus galima rasti Teisės aktų registro svetainėje www.e-tar.lt/. Pasikeitus teisės aktui, žiūrėti aktualią dokumento redakciją.