Paslaugos

Akcizų informacinės sistemos išorinių naudotojų administravimas

Atnaujinimo data: 2014-09-09

Paslaugos pavadinimas

Akcizų informacinės sistemos (toliau — AIS) išorinių naudotojų administravimas.

Paslaugos gavėjai

Juridiniai ir fiziniai asmenys.

Paslaugos apibūdinimas

Asmenys, pageidaujantys naudotis AIS, privalo įregistruoti savo darbuotoją (-us) AIS naudotoju (-ais). Darbuotojas įregistruojamas AIS naudotoju arba iš jo išregistruojamas, prisijungus prie Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI (toliau – Mano VMI) ir pasirinkus AIS naudotojų tvarkymo elektroninę paslaugą. Prisijungti prie Mano VMI turi teisę Mano VMI atstovas, paskirtas Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių nustatyta tvarka.

Paslaugos teikimo būdai

Elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo Mano VMI sritį.

Paslaugos teikėjas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Paslaugos vadovas

Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau – MIC).

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas;

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. 157 „Dėl akcizais apmokestinamų prekių sandėlių registravimo";

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. spalio 3 d. įsakymas Nr. VA-91 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių patvirtinimo".

Teisės aktus galima rasti Teisės aktų registro svetainėje www.e-tar.lt. Pasikeitus teisės aktui, žiūrėti aktualią dokumento redakciją.