Paslaugos

« Grįžti

Mokesčių sumažinimas ar grąžinimas užsienio rezidentams

Atnaujinimo data: 2015-02-18

Paslaugos pavadinimas

Mokesčių grąžinimas užsienio rezidentams.

Paslaugos gavėjai

Užsienio valstybių rezidentai.

Paslaugos apibūdinimas

Užsienio valstybės rezidentai gali susigrąžinti Lietuvoje išskaičiuotą mokesčio sumą arba jos dalį, kurią išskaičiavo Lietuvos ūkio subjektas, išmokantis sumas. 

Paslaugos suteikimo trukmė

30 kalendorinių dienų nuo prašymo ir/ar papildomų dokumentų gavimo dienos.

Prašymo forma

Užsienio valstybės rezidento prašymo grąžinti išskaitytą mokestį FR0022 (DAS-2) forma.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti

- Prašymas grąžinti išskaitytą mokestį (FR0022 (DAS-2));
- užsienio valstybės mokesčių administratoriaus parengta ir patvirtinta rezidavimo vietą patvirtinanti pažyma, jeigu teikiamo prašymo VI dalis nėra užpildyta.

Paslaugos teikimo būdai

Tiesiogiai, paštu.

Paslaugos teikėjas

Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

Paslaugos vadovas

Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau – MIC).

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymas;

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas;

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2001 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. 159 „Dėl su tarptautinių dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių taikymu susijusių FR0021 (DAS-1), FR0022 (DAS-2), FR0023 (DAS-3) ir FR0254 (DAS-4) formų pildymo taisyklių patvirtinimo".

Teisės aktus galima rasti Teisės aktų registro svetainėje www.e-tar.lt. Pasikeitus teisės aktui, žiūrėti aktualią dokumento redakciją.