Paslaugos

« Grįžti

Mokestinės nepriemokos perėmimas

Atnaujinimo data: 2015-05-04

Paslaugos pavadinimas

Mokestinės nepriemokos perėmimas.

Paslaugos gavėjai 

Juridiniai ir fiziniai asmenys.

Paslaugos apibūdinimas

Mokesčių mokėtojo mokestinė nepriemoka perimama, remiantis mokesčių mokėtojo ir skolos perėmėjo sudaryta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) nustatytos formos mokestinės nepriemokos perėmimo sutartimi. 

Mokesčių mokėtojo mokestinę nepriemoką gali perimti juridinis arba fizinis asmuo. Skolos perimti negalima, kai skolos perėmėjas turi bankrutuojančios ar likviduojamos įmonės statusą, kai jam iškelta restruktūrizavimo byla, kai jis pats turi mokestinę nepriemoką (išskyrus atvejus, kai individualiosios įmonės savininkas perima savo įmonės mokestinę nepriemoką) arba kai dėl mokestinės nepriemokos vyksta mokestinis ginčas.

Dokumentų formos ir jų pateikimo terminai

Mokestinės nepriemokos perėmimo sutarties FR0326 forma, kai skolos perėmėjas yra juridinis asmuo.

Mokestinės nepriemokos perėmimo įsipareigojimo FR0785 forma, kai skolos perėmėjas yra individualiosios įmonės savininkas.

Prašymo duoti sutikimą mokestinei nepriemokai perimti FR0327 forma.

Mokesčių mokėtojo ir skolos perėmėjo sutartis (FR0326) arba įsipareigojimas (FR0785) turi būti sudaryti ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo pažymų (FR0320 ir FR0321) išdavimo.

Užpildytas ir pasirašytas prašymas (FR0327) mokesčių administratoriui turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties (FR0326) arba įsipareigojimo (FR0785) sudarymo dienos.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti

- Prašymas duoti sutikimą mokestinei nepriemokai perimti (FR0327);

- mokesčių mokėtojo ir skolos perėmėjo pasirašyta sutartis (FR0326) arba įsipareigojimas (FR0785), kai individualiosios įmonės mokestinę nepriemoką perima tos įmonės savininkas;

- informacija apie skolos perėmėjo ketinimus sumokėti perimtą mokestinę nepriemoką (sumokėti nedelsiant ar prašyti vietos mokesčių administratoriaus atidėti arba išdėstyti tos nepriemokos sumokėjimo terminus);

- kiti papildomi dokumentai, kurių gali paprašyti mokesčių administratorius.

Paslaugos teikimo būdai

Elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo Mano VMI sritį (prašymą teikti gali tik mokesčių mokėtojas).

Paslaugos teikėjas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos.

Paslaugos vadovas

Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau – MIC).

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. vasario 25 d. įsakymas Nr. 51 „Dėl mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos perėmimo taisyklių patvirtinimo";

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. 127 „Dėl mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos procedūrų aprašo patvirtinimo;

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. 86 „Dėl mokestinės nepriemokos perėmimo sutarties, prašymo duoti sutikimą mokestinei nepriemokai perimti ir sprendimo dėl mokestinės nepriemokos perėmimo formų patvirtinimo";

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. VA-202 „Dėl Mokestinės nepriemokos perėmimo įsipareigojimo formos patvirtinimo".

Teisės aktus galima rasti Teisės aktų registro svetainėje www.e-tar.lt. Pasikeitus teisės aktui, žiūrėti aktualią dokumento redakciją.


 

Failas Mokesčio nepriemokos perėmimas