Paslaugos

« Grįžti

Prašymų grąžinti pridėtinės vertės mokestį, sumokėtą kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, informacinės sistemos vartotojų administravimas

Atnaujinimo data: 2017-06-06

Paslaugos pavadinimas

Prašymų grąžinti pridėtinės vertės mokestį, sumokėtą kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, informacinės sistemos naudotojų administravimas.

Paslaugos gavėjai

Fiziniai ir juridiniai asmenys.

Paslaugos apibūdinimas

 

 

PVM mokėtojai, norintys susigrąžinti kitose ES valstybėse narėse sumokėtą PVM, tai gali padaryti, pateikdami elektroninius prašymus kitoms ES valstybėms narėms per Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) Elektroninę prašymų registravimo informacinę sistemą (toliau — EPRIS).

Lietuvoje įsikūręs pareiškėjas ar pareiškėjo atstovas prie EPRIS gali prisijungti per pareiškėjo ar pareiškėjo atstovo Mano VMI atstovą, kuriam Mano VMI yra suteiktos reikiamos teisės.

Pareiškėjas ar pareiškėjo atstovas, norintis tapti Lietuvoje neįsikūrusiu EPRIS naudotoju, turi pateikti VMI prie FM prašymą  (toliau — Įregistravimo prašymas). Jei pareiškėjas veikia per įgaliotą asmenį, EPRIS naudotojais privalo būti tiek pats pareiškėjas, tiek pareiškėjo atstovas.

Paslaugos suteikimo trukmė

Iki 3 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.

Prašymo forma

Prašymas suteikti Elektroninės prašymų registravimo informacinės sistemos (EPRIS) identifikavimo priemones (Įregistravimo prašymas). Įregistravimo prašyme turi būti nurodyta:

- pareiškėjo atstovo pavadinimas (vardas, pavardė nurodomi, jeigu pareiškėjo atstovas yra fizinis asmuo);

- pareiškėjo atstovo identifikacinis numeris (kodas), išduotas pareiškėjo atstovo įsikūrimo (jei pareiškėjo atstovas fizinis asmuo – nuolatinės gyvenamosios vietos) valstybėje;

- pareiškėjo atstovo buveinės (gyvenamosios vietos) adresas;

- pareiškėjo atstovo elektroninio pašto adresas;

- AVMI teritorinis skyrius, kuriam yra adresuojamas Įregistravimo prašymas, jei teikiama ne per Mano VMI;

- Įregistravimo prašymo užpildymo data;

- tai, kad prašoma pareiškėjo atstovą įregistruoti kaip EPRIS naudotoją;

- pageidaujama EPRIS kalba (lietuvių arba anglų).

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti

- Įregistravimo prašymas;

- įgaliojimas, jei prašymą teikia pareiškėjo atstovas.

Paslaugos teikimo būdai

Elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo Mano VMI sritį, tiesiogiai, paštu.

Paslaugos teikėjas

Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

Paslaugos vadovas

Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą telefonais:

1882 arba +370 5 255 3190.

Teisės aktai

2008 m. vasario 12 d. Tarybos direktyva 2008/9/EB, nustatanti Direktyvoje 2006/112/EB numatyto pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo apmokestinamiesiems asmenims, kurie nėra įsisteigę PVM grąžinančioje valstybėje narėje, o yra įsisteigę kitoje valstybėje narėje, išsamias taisykles (Oficialusis leidinys L: 2008-02-20 Nr. 44);

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas;

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. sausio 5 d. viršininko įsakymas Nr. VA-1  „Dėl Elektroninių prašymų grąžinti kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse sumokėtą pridėtinės vertės mokestį teikimo taisyklių patvirtinimo".

Teisės aktus galima rasti Teisės aktų registro svetainėje www.e-tar.lt. Pasikeitus teisės aktui, žiūrėti aktualią dokumento redakciją.


Failas Prašymas suteikti EPRIS identifikavimo priemones