Paslaugos

Seminarų ir informacinių renginių organizavimas

Atnaujinimo data: 2015-05-04

Paslaugos pavadinimas

Seminarų ir informacinių renginių organizavimas.

Paslaugos gavėjai

Fiziniai ir juridiniai asmenys.

Paslaugos apibūdinimas

Fiziniai ir juridiniai asmenys gali dalyvauti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau- VMI prie FM) organizuojamuose nemokamuose seminaruose, e. konferencijose ir kituose informaciniuose renginiuose, kuriuose teikiama patikima informacija, būtina mokestinėms procedūroms atlikti.

Informacija apie seminarus skelbiama Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje adresu www.vmi.lt, apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų stenduose.

Mokesčių mokėtojai, norintys dalyvauti seminare, gali užsiregistruoti iš anksto prisijungę prie autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI arba paskambinę trumpuoju numeriu 1882 į Mokesčių informacijos centrą.

Paslaugos teikimo būdai

Tiesiogiai, elektroniniu būdu.

Paslaugos teikėjas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos.

Paslaugos vadovas

Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau – MIC).

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas;

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. spalio 9 d. įsakymas Nr. VA-66 „Dėl Konsultacijų ir atsakymų į paklausimus teikimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklių patvirtinimo".

Teisės aktus galima rasti Teisės aktų registro svetainėje www.e-tar.lt. Pasikeitus teisės aktui, žiūrėti aktualią dokumento redakciją.