Paslaugos

« Grįžti

Artėja terminas pateikti PVM sąskaitų faktūrų pusmečio registrus

Atnaujinimo data: 2017-01-17

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos (toliau - VMI) primena, kad artėja terminas, iki kurio PVM mokėtojai, kuriems taikomas pusmečio mokestinis laikotarpis, privalės pateikti PVM sąskaitų faktūrų registrus elektroniniu būdu per i.SAF sistemą. 2016 m. II pusmečio registrų pateikimo terminas baigiasi sausio 20 d.

Nuo spalio 1 d. atsirado prievolė išrašomų ir gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrus teikti prisijungus prie i.SAF. Prie PVM mokėtojų, kurie teikė registrus kas mėnesį, prisijungia ir tie, kurių mokestinis laikotarpis yra pusmetis. Pastarieji turės į i.SAF minėtų registrų duomenis pateikti už laikotarpį nuo 2016 m. spalio mėn. 1 d. iki gruodžio mėn. 31 d.  Tačiau nebus draudžiama į i.SAF pateikti duomenis už laikotarpį nuo 2016 m. liepos mėnesio 1 d. iki gruodžio mėn. 31 d. Tie asmenys, kurie nuo 2016 m. spalio 1 d. pasirinko teikti ne pusmečio laikotarpio registrus ir pateikė nors vieną mėnesio laikotarpio registrą, turėtų tai padaryti ir už likusius du mėnesius, o nuo 2017 m. sausio 1 d. jie galės pradėti teikti kas pusmetį, t.y. numatytais pusmetinių PVM deklaracijų teikimo terminais.

VMI primena, kad jeigu visos juridinio asmens PVM mokėtojo pajamos iš ekonominės veiklos per praėjusius kalendorinius metus neviršijo 60 tūkst. eurų, toks PVM mokėtojas turi teisę pateikti mokesčių administratoriui prašymą mokestiniu laikotarpiu laikyti kalendorinį pusmetį. Tuo tarpu fizinio asmens PVM mokėtojo mokestinis laikotarpis yra kalendorinis pusmetis, jeigu fizinis asmuo nesikreipia į vietos mokesčio administratorių su prašymu mokestiniu laikotarpiu laikyti kalendorinį mėnesį.

„Sausio mėnesį i.SAF registrus turi pateikti ne tik asmenys, kuriems tai daryti yra prievolė kas mėnesį iki 20 d., bet ir tie, kuriems pusmečio ataskaitinis laikotarpis pasibaigė gruodį. Pastebėta, kad didžioji dalis mokesčių mokėtojų registrus yra linkę pateikti paskutinę dieną ar net paskutinėmis valandomis. Įkeltų rinkmenų duomenys, ypač pateikti paskutinę dieną, yra apdorojami ilgiau nei įprastai", - sako I.SAF ir i.VAZ posistemių sukūrimo projekto vadovė Virginija Ginevičienė, akcentuodama, kad nereikėtų laukti paskutinės dienos ir duomenis pateikti dar iki pasibaigiant registrų pateikimo terminui.

 VMI primena, kad mokestinio laikotarpio registrą gali sudaryti neribojamas kiekis rinkmenų. To paties mokestinio laikotarpio gali būti sukuriamas tik vienas gaunamų PVM sąskaitų faktūrų ir vienas išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras. PVM sąskaitų faktūrų registrą galima susikurti ir pildyti visą mokestinį laikotarpį, o jam pasibaigus – pateikti.

„Jei už 2016 m. spalio mėn. buvo pateiktas mėnesio registras, tokiu atveju, nors ir mokestinis laikotarpis pusmetis, tačiau iki to pusmečio pabaigos turi būti teikiami mėnesiniai registrai", - teigia V. Ginevičienė, primindama, kad  iki 2017 m. sausio mėn. 20 d. turi būti pateikti spalio,  lapkričio ir gruodžio mėnesių mėnesiniai registrai. Šiuo metu yra apie 66 tūkst. mokesčių mokėtojų, kurie duomenis į i.SAF privalo teikti kiekvieną mėnesį. i.MAS sistema naudojasi daugiau nei 70 tūkst. vartotojų, o per vieną ataskaitinį laikotarpį (mėnesį) sulaukiama vidutiniškai apie 110 tūkst. pateiktų mėnesinių registrų į i.SAF. Už 2016 m. gruodžio mėn. mokestinį laikotarpį jau yra pateikta apie 15 tūkst. registrų.

i.SAF ir i.VAZ yra Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i.MAS) posistemiai. i.MAS tikslas — mažinti administracinę naštą mokesčių mokėtojams, didinti mokesčių mokėtojų pajamų apskaitymą, mokesčių surinkimą ir mokesčių administratoriaus veiklos efektyvumą. Nuolat atnaujinamą informaciją, atmintines, atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie i.SAF, galima rasti VMI interneto svetainėje, adresu http://www.vmi.lt/cms/i.saf.

VMi primena, kad visą informaciją mokesčių klausimais gyventojai ir įmonės gali gauti paskambinę trumpuoju Mokesčių informacijos centro telefonu 1882 ar apsilankę VMI interneto svetainėje www.vmi.lt. VMI Mokesčių informacijos centro trumpuoju telefonu 1882 teikiamos konsultacijos įrašomos ir yra lygiavertės rašytinėms. Bendra informacija apie Mokesčių inspekcijos veiklą skelbiama ir oficialiame VMI „Facebook" puslapyje – https://www.facebook.com/Valstybinemokesciuinspekcija/.

 

 

 

 

 

Išsamesnė informacija žiniasklaidai:

 

Justina Kvedaraitė

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

   tel.: +370 5 2668 226, +370 687 87034, el.p.: j.kvedaraite@vmi.lt