Paslaugos

Lietuvos juridinių asmenų, užsienio juridinių asmenų filialų ir atstovybių įregistravimas/duomenų keitimas Mokesčių mokėtojų registre

Atnaujinimo data: 2015-06-29

Paslaugos pavadinimas

Lietuvos juridinių asmenų, užsienio juridinių asmenų filialų ir atstovybių įregistravimas/duomenų keitimas Mokesčių mokėtojų registre (toliau — MMR).

Paslaugos gavėjai

Lietuvos juridiniai asmenys, užsienio juridinių asmenų filialai ir atstovybės (toliau — juridiniai asmenys).

Paslaugos apibūdinimas

Juridiniai asmenys kitą darbo dieną po įregistravimo į Juridinių asmenų registrą yra automatiškai įregistruojami į Mokesčių mokėtojų registrą. Pasikeitus atitinkamose formose teikiamiems duomenims, duomenis mokesčių mokėtojas turi tikslinti.

Paslaugos suteikimo trukmė

Mokesčių administratorius, gavęs atitinkamas formas, per 3 darbo dienas duomenis įrašo į MMR.

Prašymo forma ir pateikimo terminas

Juridinio asmens pranešimo apie jo duomenų pakeitimą mokesčių mokėtojų registre FR0791 forma.

Juridinio asmens struktūrinio padalinio duomenų pakeitimo FR0791A forma.

Biudžetinių įstaigų, kurių buhalterinė apskaita tvarkoma centralizuotai, duomenų pakeitimo FR0791B forma.

Formos mokesčių administratoriui teikiamos per 5 darbo dienas nuo MMR duomenų pasikeitimo ar neteisingo įregistravimo MMR nustatymo dienos.

Paslaugos teikimo būdai

Elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo Mano VMI sritį.

Paslaugos teikėjas

Valstybinė mokesčių inspekcija.

Paslaugos vadovas

Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau — MIC).

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 6 d. nutarimas Nr. 1059 „Dėl Mokesčių mokėtojų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo";

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimas Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo";

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. VA-189 „Dėl juridinio asmens pranešimo apie jo duomenų Mokesčių mokėtojų registre papildymą (pakeitimą)";

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. VA-95 „Dėl Mokesčių mokėtojo identifikacinio numerio priskyrimo ir taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo".

Teisės aktus galima rasti Teisės aktų registro svetainėje www.e-tar.lt. Pasikeitus teisės aktui, žiūrėti aktualią dokumento redakciją.


Failas Biudžetinių įstaigų duomenų papildymas / keitimas (FR0791B)
Failas Mokesčių mokėtojo duomenų papildymas / keitimas (FR0791)
Failas Mokesčių mokėtojo padalinių duomenų papildymas / keitimas (FR0791A)
Failas Elektroninis mokesčių mokėtojų įregistravimas / duomenų keitimas / išregistravimas Mokesčių mokėtojų registre

 

Paslaugos naudojimosi per Mano VMI statistika.