Paslaugos

« Grįžti

Archyvinių dokumentų išdavimas

Atnaujinimo data: 2015-05-07

Paslaugos pavadinimas

Archyvinių dokumentų išdavimas.

Paslaugos gavėjai

Fiziniai ir juridiniai asmenys.

Paslaugos apibūdinimas

Mokesčių mokėtojų prašymu Valstybinė mokesčių inspekcija išduoda atitinkamų archyvinių dokumentų kopijas (nuorašus).

Paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti

Kreipdamasis raštu, mokesčių mokėtojas turi pateikti:

- laisvos formos prašymą;

- įgaliojimą, jei kreipiasi įgaliotas asmuo.

Paslaugos teikimo būdai

Prašymai išduoti archyvinius dokumentus priimami elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo Mano VMI sritį, paštu, tiesiogiai.

Dokumentai išduodami elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo Mano VMI sritį, tiesiogiai.

Paslaugos teikėjas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

Paslaugos vadovas

Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau – MIC).

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;

Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas;

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. VA-77 „Dėl Asmenų aptarnavimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklių patvirtinimo".

Teisės aktus galima rasti Teisės aktų registro svetainėje www.e-tar.lt. Pasikeitus teisės aktui, žiūrėti aktualią dokumento redakciją.

Failas Archyvinių dokumentų užsakymas ir išdavimas

Paslaugos naudojimosi per Mano VMI statistika.