Paslaugos

« Grįžti

Laikinas atleidimas nuo mokesčių deklaracijų pateikimo

Atnaujinimo data: 2015-05-30

Paslaugos pavadinimas

Laikinas atleidimas nuo mokesčių deklaracijų pateikimo.

Paslaugos gavėjai

Fiziniai ir juridiniai asmenys.

Paslaugos apibūdinimas

Mokesčių mokėtojas gali būti laikinai atleistas nuo mokesčių, susijusių su pajamų uždirbimu, deklaracijų pateikimo, jei laikinai nevykdo veiklos, teisės aktuose nustatytą informaciją mokesčių administratorius gauna iš trečiųjų šaltinių arba kitais atvejais, kai deklaraciją pateikti netikslinga.

Paslaugos suteikimo trukmė

Mokesčių administratorius Sprendimą dėl laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo (FR1037 forma) turi priimti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos.

Pranešimo/prašymo forma ir pateikimo terminas

Pranešimas apie laikiną veiklos nevykdymą / prašymas laikinai atleisti nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų dokumentų pateikimo dėl laikino veiklos nevykdymo (Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklės (toliau — Taisyklės) 2 priedas).

Pranešimą apie laikiną veiklos nevykdymą / prašymą laikinai atleisti nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų dokumentų pateikimo dėl laikino veiklos nevykdymo galima pateikti  Mano VMI, užsakant paslaugą „Laikinas atleidimas nuo deklaracijų teikimo" (Užsakyti paslaugą -> Deklaravimo laikotarpių tvarkymas -> Laikinas atleidimas nuo deklaracijų teikimo -> Pranešimas apie laikiną veiklos nevykdymą / prašymas laikinai atleisti nuo mokesčių deklaracijų pateikimo).

Prašymas turi būti pateiktas iki deklaracijos pateikimo termino pabaigos.

Prašymas laikinai atleisti nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų dokumentų pateikimo (Taisyklių 3 priedas).

Prašymą laikinai atleisti nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų dokumentų pateikimo galima pateikti Mano VMI, užsakant paslaugą „Laikinas atleidimas nuo deklaracijų teikimo" (Užsakyti paslaugą -> Deklaravimo laikotarpių tvarkymas -> Laikinas atleidimas nuo deklaracijų teikimo -> Pranešimas apie ūkinės komercinės veiklos nevykdymą).

Pranešimas apie laikinai sustabdytos veiklos atnaujinimą (Taisyklių 4 priedas).

Pranešimą apie laikinai sustabdytos veiklos atnaujinimą galima pateikti Mano VMI, užsakant paslaugą „Laikinas atleidimas nuo deklaracijų teikimo" (Užsakyti paslaugą -> Deklaravimo laikotarpių tvarkymas -> Laikinas atleidimas nuo deklaracijų teikimo -> Pranešimas apie sustabdytos veiklos atnaujinimą).

Pranešimas turi būti pateiktas per 5 darbo dienas nuo veiklos atnaujinimo.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti

  • Prašymas;
  • juridinio asmens sprendimo nevykdyti veiklos kopija;
  • tų mokesčių, nuo kurių deklaracijų teikimo prašoma laikinai atleisti, deklaracijos už laikotarpį nuo mokestinio laikotarpio pradžios iki veiklos nevykdymo termino pradžios, jeigu deklaracijos nebuvo pateiktos iki prašymo pateikimo dienos;
  • kiti dokumentai, kurių paprašo mokesčių administratorius.

Paslaugos teikimo būdai

Elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo Mano VMI sritį.

Paslaugos teikėjas

Valstybinė mokesčių inspekcija.

Paslaugos vadovas

Informacija apie paslaugos vadovą teikiama, paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau — MIC)

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas;

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. VA-135 „Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo".

Teisės aktus galima rasti Teisės aktų registro svetainėje www.e-tar.lt. Pasikeitus teisės aktui, žiūrėti aktualią dokumento redakciją.