Paslaugos

Lietuvos juridinių asmenų, užsienio juridinių asmenų filialų ir atstovybių išregistravimas iš mokesčių mokėtojų registro

Atnaujinimo data: 2015-06-28

Paslaugos pavadinimas

Lietuvos juridinių asmenų, užsienio juridinių asmenų filialų ir atstovybių išregistravimas iš mokesčių mokėtojų registro (toliau — MMR).

Paslaugos gavėjai

Lietuvos juridiniai asmenys, užsienio juridinių asmenų filialai ir atstovybės (toliau — juridiniai asmenys).

Paslaugos apibūdinimas

Mokesčių administratorius, iš Juridinių asmenų registro (toliau — JAR) gavęs informaciją apie Lietuvos juridiniams asmenims suteiktą likviduojamo asmens teisinį statusą, o iš užsienio juridinių asmenų filialų ir atstovybių — prašymą, juridiniams asmenims pateikia pranešimą apie privalomus atlikti veiksmus, kuriuos atlikus, mokesčių administratorius JAR tvarkytojui pateikia JAR-PBA formą ir apie tai informuoja juridinius asmenis.

Juridiniai asmenys iš MMR išregistruojami pagal JAR duomenis.

Paslaugos suteikimo trukmė

30 dienų, jei juridinis asmuo neskolingas biudžetams ir pinigų fondams.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti

Užsienio juridinių asmenų filialai ir atstovybės teikia:

- prašymą dėl JAR-PBA formos pateikimo JAR tvarkytojui;

- užsienio juridinio asmens sprendimą nutraukti užsienio juridinio asmens filialo ar atstovybės veiklą.

Paslaugos teikimo būdai

Elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo Mano VMI sritį, tiesiogiai, paštu.

Paslaugos teikėjas

Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

Paslaugos vadovas

Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau — MIC).

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 6 d. nutarimas Nr. 1059 „Dėl Mokesčių mokėtojų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo";

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimas Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo";

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2004 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. VA-124/1B-671/V-257 „Dėl Pranešimo Juridinių asmenų registro tvarkytojui apie likviduojamo juridinio asmens, užsienio juridinio asmens filialo ar atstovybės atsiskaitymą su biudžetais ir pinigų fondais parengimo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo".

Teisės aktus galima rasti Teisės aktų registro svetainėje www.e-tar.lt. Pasikeitus teisės aktui, žiūrėti aktualią dokumento redakciją.
 

Failas Elektroninis mokesčių mokėtojų įregistravimas / duomenų keitimas / išregistravimas Mokesčių mokėtojų registre

Paslaugos naudojimosi per Mano VMI statistika.