Paslaugos

« Grįžti

Užpildytų žemės mokesčio deklaracijų pateikimas mokesčių mokėtojams

Atnaujinimo data: 2015-10-19

Paslaugos pavadinimas

Užpildytų žemės mokesčio deklaracijų pateikimas mokesčių mokėtojams.

Paslaugos gavėjai

Fiziniai ir juridiniai asmenys.

Paslaugos apibūdinimas

 

Žemės mokestį privalo mokėti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys, kurie turi žemės privačios nuosavybės teisėmis.
Mokesčių administratorius mokesčio mokėtojams (fiziniams ir juridiniams asmenims), privalantiems mokėti žemės mokestį, turi pateikti užpildytas žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijas (KIT703).
Žemės mokesčio mokėtojui parengiama ir pateikiama viena (visų Lietuvos teritorijoje turimų žemės sklypų) žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracija, kurioje nurodoma, įvertinus mokesčio mokėtojui priklausančias lengvatas, visa mokėtina žemės mokesčio suma ir ankstesniais laikotarpiais susidariusi mokestinė nepriemoka (permoka).
Žemės mokestis gali būti tikslinamas tiek mokesčio mokėtojo, tiek mokesčių administratoriaus, kuris teikia mokesčių mokėtojui žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijos duomenų tikslinimo formą (KIT716), iniciatyva.

Paslaugos suteikimo trukmė

Užpildytos žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijos (KIT703) mokesčio mokėtojams turi būti pateiktos iki einamojo mokestinio laikotarpio lapkričio 1 dienos.
Žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijos duomenys, pildant tikslinimo formą (KIT716), gali būti tikslinami už einamuosius ir penkerius praėjusius kalendorinius metus.

Mokesčio sumokėjimo terminas

Žemės mokestis turi būti sumokėtas iki einamojo mokestinio laikotarpio lapkričio 15 dienos.
Mokesčio mokėtojas, gavęs Žemės mokesčio apskaičiavimo duomenų tikslinimo formą, atsiųstą po kalendorinių metų lapkričio 15 dienos, žemės mokestį turi sumokėti nedelsiant.
Nesumokėjus laiku žemės mokesčio, skaičiuojami delspinigiai.

Informacija, kurią turi gauti mokesčių administratorius

Duomenis, reikalingus žemės mokesčiui apskaičiuoti, pagal sudarytas duomenų teikimo sutartis Valstybinei mokesčių inspekcijai teikia Valstybinė įmonė Registrų centras, Gyventojų registro tarnyba, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba, savivaldybės.

Paslaugos teikimo būdai

- Elektroniniu būdu per Elektroninę deklaravimo sistemą, kai mokesčių
mokėtojas prisiregistravęs šioje sistemoje;
- paštu;
- tiesiogiai, kai mokesčio mokėtojas parašo prašymą nesiųsti deklaracijos paštu.

Paslaugos teikėjas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Paslaugos vadovas

Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau – MIC).

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymas;

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. birželio 9 d. įsakymas Nr. VA-55 „Dėl Žemės mokesčio administravimo taisyklių patvirtinimo".

Teisės aktus galima rasti Teisės aktų registro svetainėje www.e-tar.lt. Pasikeitus teisės aktui, žiūrėti aktualią dokumento redakciją.


 

Daugiau informacijos apie žemės mokestį rasite paspaudę šią nuorodą.