Paslaugos

« Grįžti

Tiektino šildymo kuro įsigijimo leidimo išdavimas/panaikinimas

Atnaujinimo data: 2015-03-06

Paslaugos pavadinimas

Leidimų įsigyti tiektino šildymo kuro išdavimas/panaikinimas.

Paslaugos gavėjai

Fiziniai ir juridiniai asmenys.

Paslaugos apibūdinimas

Asmenys, norėdami įsigyti tiektino kuro, kuris gali būti naudojamas šilumos energijai gaminti elektrinėse, katilinėse ir kituose įrenginiuose, skirtuose patalpoms, statiniams bei keleivinio transporto priemonių, turinčių gamyklos gamintojos sumontuotas autonomines šildymo sistemas, salonams šildyti ir šilumos energijai, naudojamai technologiniuose procesuose, gaminti, turi kreiptis į mokesčių administratorių dėl leidimo išdavimo.

Asmenys taip pat gali kreiptis į mokesčių administratorių dėl šio leidimo panaikinimo. Leidimo originalas, pasibaigus leidimo galiojimo laikui arba leidimą panaikinus, turi būti grąžinamas mokesčių administratoriui.

Paslaugos suteikimo trukmė

Leidimas išduodamas per 10 darbo dienų nuo prašymo ir jo priedų gavimo dienos.

Leidimas panaikinamas per 5 darbo dienas nuo laisvos formos prašymo gavimo dienos.

Prašymo forma

Prašymo formas patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. 246 „Dėl Prekybos šildymo kuru taisyklių".

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti

Siekiant gauti leidimą, reikia pateikti:

- nustatyto pavyzdžio prašymą;

- licencijų verstis didmenine prekyba atitinkamais nefasuotais naftos produktais kopijas;

- objektų, iš kurių bus parduodamas šildymo kuras (jeigu tiekiamas ne tiesiogiai iš sandėlio ar importuotojo), teritorijos planų kopijas.

Siekiant leidimą panaikinti, reikia pateikti laisvos formos prašymą.

Paslaugos teikimo būdai

Tiesiogiai, paštu, elektroniniu paštu vmi@vmi.lt. Siunčiant elektroniniu paštu, prašymo bei jo priedų originalai turi būti pristatyti, atsiimant leidimą.

Paslaugos teikėjas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos.

Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

Paslaugos vadovas

Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau — MIC).

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas;

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. birželio 3 d. įsakymas Nr. 193 „Dėl Kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, žymėjimo taisyklių patvirtinimo";

Valstybinės mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. rugpjūčio 19 d. įsakymas Nr. 246 „Dėl Prekybos šildymo kuru taisyklių".

Teisės aktus galima rasti Teisės aktų registro svetainėje www.e-tar.lt/. Pasikeitus teisės aktui, žiūrėti aktualią dokumento redakciją.