Paslaugos

« Grįžti

Gyventojų pajamų mokesčio, privalomojo sveikatos draudimo įmokų permokos grąžinimas pagal deklaraciją

Atnaujinimo data: 2015-05-04

Paslaugos pavadinimas

Gyventojų pajamų mokesčio, privalomojo sveikatos draudimo įmokų permokos grąžinimas pagal deklaraciją.

Paslaugos gavėjai

Nuolatiniai ir nenuolatiniai Lietuvos gyventojai.

Paslaugos apibūdinimas

Permoką gali susigrąžinti:

- nuolatiniai Lietuvos gyventojai, patyrę išlaidų, kuriomis gali būti mažinamos jų apmokestinamos pajamos, bei dėl pritaikyto per didelio metinio neapmokestinamųjų pajamų dydžio;

- nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, Lietuvoje gavę pajamų iš individualios veiklos arba su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančių pajamų, kurioms, gali būti taikomas metinis neapmokestinamasis pajamų dydis;

- savarankiškai besidraudžiantys asmenys, kurie gauna autorinį atlyginimą, sporto arba atlikėjo veiklos pajamas ir kurie nepatenka į asmenų, išvardytų Sveikatos draudimo įstatymo 6 str. 4 dalyje, kategorijas ir paminėtas pajamas gauna ne kiekvieną mėnesį.

Paslaugos suteikimo trukmė

Iki liepos 31 dienos arba ne vėliau kaip per 90 dienų nuo deklaracijos gavimo dienos, jei deklaracija pateikiama pasibaigus jos pateikimo terminui.

Dokumentų formos ir pateikimo terminas

Metinės pajamų deklaracijos GPM308 forma.

Metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio deklaracijos GPM309 forma.

Metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio nuo individualios veiklos per nuolatinę bazę Lietuvoje pajamų deklaracijos FR0531 forma.

Pajamų mokesčio deklaracijos GPM308 ir FR0531 teikiamos mokestiniam laikotarpiui pasibaigus iki kitų metų gegužės 2 d.

Pajamų mokesčio deklaracija GPM309 teikiama mokestiniam laikotarpiui pasibaigus.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti

- Deklaracija GPM308, GPM309 ar FR0531;

- Įgaliojimas, kai deklaraciją pildo įgaliotas asmuo.

Dokumentų, kurie turi būti (gali būti) pateikti pagal atitinkamos deklaracijos formos (GPM308, GPM309, FR0531) pildymo ir tikslinimo taisykles arba mokesčių administratoriaus prašymu, sąrašą rasite paspaudę šią nuorodą.

Paslaugos teikimo būdai

Deklaracijos priimamos elektroniniu būdu per Elektroninio deklaravimo sistemą, paštu arba tiesiogiai.

Paslaugos teikėjas

Deklaruotą gyventojų pajamų mokestį ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų permoką perveda Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos.

Paslaugos vadovas

Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau – MIC).

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas;

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas;

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. VA-96 „Dėl Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo";

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. lapkričio 19 d. įsakymas Nr. VA-82 „Dėl Metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio deklaracijos GPM309 formos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo;

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 22 d. įsakymas Nr. VA-37 „Dėl Metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos per nuolatinę bazę Lietuvoje pajamų deklaracijos FR0531 formos, jos priedų FR0531V, FR0531S formų pildymo ir teikimo taisyklių";

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. VA-78 "Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojamų privalomojo sveikatos draudimo įmokų administravimo taisyklių patvirtinimo".

Teisės aktus galima rasti Teisės aktų registro svetainėje www.e-tar.lt. Pasikeitus teisės aktui, žiūrėti aktualią dokumento redakciją.