Paslaugos

« Grįžti

Gyventojų pajamų mokesčio perskaičiavimas ir permokos grąžinimas pagal prašymą

Atnaujinimo data: 2014-11-17

Paslaugos pavadinimas

Gyventojų pajamų mokesčio perskaičiavimas ir permokos grąžinimas pagal prašymą.

Paslaugos gavėjai

Gyventojai

Paslaugos apibūdinimas

Nuolatiniai Lietuvos gyventojai, gavę pajamų už nenukirsto miško, apvalios medienos pardavimą arba kitokį perleidimą nuosavybėn, taip pat nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, gavę pajamų už parduotą ar kitokiu būdu perleistą nuosavybėn kilnojamąjį daiktą, jei šis daiktas privalo būti teisiškai įregistruotas Lietuvoje, nekilnojamąjį daiktą, esantį Lietuvoje, nuo kurių pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 23 straipsnį buvo išskaičiuotas pajamų mokestis, gali šį mokestį susigrąžinti.

Paslaugos trukmė

30 dienų.

Prašymo forma

Prašymo perskaičiuoti pajamų mokestį ir grąžinti jo permoką FR0464 forma.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti

- Prašymas perskaičiuoti pajamų mokestį ir grąžinti jo permoką (FR0464);

- dokumentai, pagrindžiantys daikto įsigijimo ir pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn sandorius.

Paslaugos teikimo būdai

Elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo Mano VMI sritį, tiesiogiai, paštu.

Paslaugos teikėjas

Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

Paslaugos vadovas

Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau – MIC).

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas;

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. sausio 24 d. įsakymas Nr. V-21 „Dėl Prašymo perskaičiuoti pajamų mokestį pateikimo taisyklių"

Teisės aktus galima rasti Teisės aktų registro svetainėje www.e-tar.lt. Pasikeitus teisės aktui, žiūrėti aktualią dokumento redakciją.


Failas Gyventojų pajamų mokesčio grąžinimas (FR0464)