Paslaugos

« Grįžti

Mokesčių deklaracijų ir kitų mokestinių dokumentų teikimas ir tikslinimas

Atnaujinimo data: 2015-05-04

 

Paslaugos pavadinimas

Mokesčių deklaracijų ir kitų mokestinių dokumentų priėmimas ir tikslinimas.

Paslaugos gavėjai

Mokesčių mokėtojai.

Paslaugos apibūdinimas

 

Mokesčių mokėtojai mokesčių deklaracijas ar kitus mokestinius dokumentus mokesčių administratoriui turi pateikti ir gali patikslinti atitinkamo mokesčio įstatymo nustatyta tvarka ir pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymu patvirtintas atitinkamų deklaracijų pildymo, pateikimo ir tikslinimo taisykles.

Mokesčių administratorius, nustatęs, kad tiesiogiai ar paštu pateiktoje deklaracijoje yra formalių trūkumų, kurie neturi įtakos mokesčių mokėtojo prievolei, jos dydžiui formuoti, gali teisės aktų nustatyta tvarka tuos trūkumus pašalinti. Apie atliktus deklaracijos taisymus mokesčių mokėtojas informuojamas jam siunčiant deklaracijos trūkumų šalinimo pažymą (FR1026 forma). Jei mokesčių administratorius deklaracijos trūkumų ištaisyti negali, mokesčių mokėtojui siunčiamas pranešimas apie mokesčių administratoriui pateikto dokumento trūkumus (FR1025 forma). Elektroniniu būdu pateikta deklaracija mokesčių administratoriaus iniciatyva netaisoma. Apie pateiktoje deklaracijoje esančias klaidas (neatitikimus) mokesčių mokėtojas informuojamas elektroniniu būdu arba telefonu.

Deklaracijų formos ir jų pildymo taisyklės

Deklaracijų formas rasite https://www.vmi.lt/cms/formos.

 

Paslaugos teikimo būdai

Elektroniniu būdu, per Elektroninio deklaravimo sistemą, tiesiogiai, paštu.

Paslaugos teikėjas

Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

Paslaugos vadovas

Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau – MIC).

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas;

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. VA-135 „Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo";

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. VA-83 „Dėl Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo";

Atitinkamo mokesčio deklaracijų formos pildymo taisyklės skelbiamos VMI prie FM interneto svetainėje adresu https://www.vmi.lt/cms/formos.

Teisės aktus galima rasti Teisės aktų registro svetainėje www.e-tar.lt. Pasikeitus teisės aktui, žiūrėti aktualią dokumento redakciją.