Paslaugos

« Grįžti

Mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį nusižengimą mokėjimo atidėjimas arba išdėstymas

Atnaujinimo data: 2016-12-30

Paslaugos pavadinimas

Mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį nusižengimą mokėjimo atidėjimas arba išdėstymas.

Paslaugos gavėjai

Juridiniai ir fiziniai asmenys.

Paslaugos apibūdinimas

Mokesčių mokėtojas gali prašyti mokesčių administratoriaus atidėti (iki vienerių metų) arba išdėstyti mokestinių nepriemokų ir baudų už administracinį nusižengimą mokėjimo terminus. Baudos už administracinį nusižengimą mokėjimas gali būti išdėstytas ne ilgesniam kaip dvejų metų laikotarpiui, skaičiuojant nuo Administracinių nusižengimų kodekso 675 straipsnio 2 dalyje numatyto baudos sumokėjimo termino dienos.

Prašymo nagrinėjimo kriterijai ir jų vertinimo rezultatai:

Juridiniams asmenims
Fiziniams asmenims.

Paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas atidėti arba išdėstyti mokestinę nepriemoką ar baudos už administracinį nusižengimą mokėjimą (FR0285) priimamas per 30 dienų nuo prašymo ir visų prašymui nagrinėti reikiamų dokumentų pateikimo dienos.

Mokestinės paskolos sutartis (FR0284) turi būti sudaryta ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo. Jei sprendimas atidėti/išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą priimtas su papildoma sąlyga, mokesčių mokėtojas privalo įvykdyti papildomą sąlygą per 30 dienų nuo sprendimo atidėti/išdėstyti mokestinę nepriemoką priėmimo dienos. Mokesčių mokėtojas motyvuotu prašymu gali prašyti šį terminą pratęsti iki 60 dienų.

Dokumentų formos

Mokestinės paskolos sutarties FR0284 forma.

Fizinių asmenų anketos FR0283 forma.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti

Dokumentų, kuriuos reikia pateikti, sąrašą rasite paspaudę šią nuorodą.

Paslaugos teikimo būdai

Dokumentai priimami elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo Mano VMI sritį.

Jeigu fizinis asmuo ar jo įgaliotas asmuo neturi galimybės prašymą teikti elektroniniu būdu arba elektroninis pateikimo būdas lemtų akivaizdžiai neproporcingą administracinę naštą, prašymą gali pateikti: el.paštu vmi@vmi.lt, paštutiesiogiai.

Paslaugos teikėjas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos ir apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

Paslaugos vadovas

Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau – MIC).

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos finansų ministro 1998 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. 268 „Dėl Mokestinės nepriemokos atidėjimo arba išdėstymo taisyklių patvirtinimo";

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2001 m. spalio 3 d. įsakymas Nr. 236 „Dėl mokestinės paskolos sutarties ir fizinių asmenų anketos formų patvirtinimo" pakeitimo";

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 12 d. įsakymas Nr. VA-92 „Dėl Mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos ir neišieškotos baudos už administracinį nusižengimą ar jos dalies pripažinimo beviltiškomis, jų revizavimo bei apskaitos taisyklių, Mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo išlaidų apskaičiavimo metodikos ir fizinių asmenų anketos FR0283 formos patvirtinimo".

Mokesčių mokėtojo, turinčio mokestinę nepriemoką, arba asmens, kuriam paskirta bauda už administracinį nusižengimą, finansinės būklės vertinimo rekomendacijos.

Teisės aktus galima rasti Teisės aktų registro svetainėje www.e-tar.lt. Pasikeitus teisės aktui, žiūrėti aktualią dokumento redakciją.

Failas Mokestinės paskolos sutarties sudarymas ir keitimas
Failas Komunikavimo su mokėtoju dėl prievolių vykdymo ir mokestinių paskolų sutarčių valdymas elektroniniu būdu
Failas Pranešimų, raginimų, priminimų, susijusių su nepriemokų išieškojimu, formavimas ir pateikimas mokesčių mokėtojui bei informacijos apie atliekamas išieškojimo procedūras pateikimas mokėtojui