Paslaugos

« Grįžti

Mokestinės nepriemokos pripažinimas beviltiška

Atnaujinimo data: 2015-02-18

Paslaugos pavadinimas

Mokestinės nepriemokos pripažinimas beviltiška mokesčių mokėtojui prašant.

Paslaugos gavėjai

Fiziniai ir juridiniai asmenys.

Paslaugos apibūdinimas

 

Mokesčių administratorius savo iniciatyva arba mokesčių mokėtojo prašymu gali pripažinti mokestinę nepriemoką beviltiška, kai mokesčių mokėtojas neturi turto arba turtas yra nelikvidus, mažai likvidus, kai nepriemokos priverstinio išieškojimo išlaidos yra didesnės už pačią mokestinę nepriemoką arba kai netikslinga nepriemoką išieškoti dėl sunkios fizinių asmenų ekonominės (socialinės) padėties. Kai mokestinė nepriemoka pripažinta beviltiška mokesčių administratoriaus iniciatyva, mokesčių mokėtojai apie tai neinformuojami.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti

- Prašymas dėl mokestinės nepriemokos pripažinimo beviltiška;

- Kompetentingų institucijų išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad fizinis asmuo arba individualios (personalinės) įmonės savininkas, ūkinės bendrijos narys yra sulaukęs pensinio amžiaus, yra neįgalus, jam reikalingas gydymas, medicininė profilaktika ir reabilitacija arba kad asmuo yra bedarbis, gauna socialinę pašalpą, taip pat dokumentus, kuriuose būtų pateikti duomenys apie asmens ir jo šeimos gaunamas pajamas, turimą turtą.

Paslaugos teikimo būdai

Tiesiogiai, paštu.

 

Paslaugos teikėjas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Paslaugos vadovas

Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau – MIC).

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas;

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 12 d. įsakymas Nr. VA-92 „Dėl Mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos pripažinimo beviltiška, jos revizavimo ir apskaitos taisyklių bei Mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo išlaidų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo;

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 24 d. įsakymas Nr. VA-104 „Dėl formų patvirtinimo".

Teisės aktus galima rasti Teisės aktų registro svetainėje www.e-tar.lt. Pasikeitus teisės aktui, žiūrėti aktualią dokumento redakciją.