Paslaugos

Akcizais apmokestinamų prekių registruotų gavėjų registravimas/išregistravimas/duomenų keitimas

Atnaujinimo data: 2015-05-04
Paslaugos pavadinimas

Registruotų gavėjų registravimas/išregistravimas/duomenų keitimas.

Paslaugos gavėjai

Lietuvos fiziniai ir juridiniai asmenys.

Paslaugos apibūdinimas

Mokesčių mokėtojai, pageidaujantys iš kitų valstybių narių verslo tikslams gauti akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, dėl įregistravimo gavėjų sąraše ir registruoto gavėjo pažymėjimo gavimo arba pageidaujantys iš sąrašo išsiregistruoti, taip pat pageidaujantys papildyti ar pakeisti jau išduotą registruoto gavėjo pažymėjimą, turi kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją.   

Paslaugos suteikimo trukmė

Įregistravimas į gavėjų sąrašą — 25 darbo dienos nuo prašymo gavimo dienos; duomenų keitimas — 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos; išregistravimas iš gavėjų sąrašo — 5 darbo dienos nuo prašymo gavimo dienos.

Prašymo forma

Prašymo išduoti/pakeisti/papildyti/panaikinti registruoto gavėjo pažymėjimą FR0647 forma.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti

- Prašymas išduoti/pakeisti/papildyti/panaikinti registruoto gavėjo pažymėjimą (FR0647);

- veiklos, susijusios su akcizais apmokestinamomis prekėmis, licencijos kopija;

- dokumentų, patvirtinančių akcizais apmokestinamų prekių gavimo/tiesioginio pristatymo vietos apsaugą, kopijos;

- akcizais apmokestinamų prekių matavimo priemonių metrologinės patikros dokumentų kopijos, jei registruotas gavėjas ketina gauti energinius produktus;

- kiti dokumentai, kurių gali pareikalauti mokesčių administratorius.

Paslaugos teikimo būdai

Elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo Mano VMI sritį.

Paslaugos teikėjas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Paslaugos vadovas

Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau — MIC).

Teisės aktai

2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyva 2008/118/EB dėl bendros akcizų tvarkos, panaikinanti Direktyvą 92/12/ EEB (Oficialusis leidinys L: 2009-01-14, Nr. 9);

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas;

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. VA-62 „Dėl Akcizais apmokestinamų prekių gavėjų registravimo";

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. 174 „Dėl Laidavimų ir kitokių mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų registravimo bei naudojimo taisyklių".