Paslaugos

« Grįžti

Akcizų grąžinimas/įskaitymas

Atnaujinimo data: 2014-08-28

Paslaugos pavadinimas

Akcizų grąžinimas/įskaitymas.

Paslaugos gavėjai

Mokesčių mokėtojai.

Paslaugos apibūdinimas

Mokesčių mokėtojai turi teisę susigrąžinti arba įskaityti už akcizais apmokestinamas prekes sumokėtus akcizus.

Paslaugos suteikimo trukmė

Akcizais apmokestinamų prekių išgabenimo iš šalies atveju — 30 dienų. Kitais atvejais — 10 darbo dienų. 

Prašymo forma, informacija ir pateikimo terminas

Prašymo grąžinti už etilo alkoholį ir (arba) alkoholinius gėrimus, skirtus naudoti Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1, 5—8 punktuose nurodytiems tikslams, sumokėtus akcizus FR0396 forma.

Prašymo grąžinti už akcizais apmokestinamas prekes, panaudotas Lietuvos Respublikos akcizų įstatyme nurodytiems tikslams, sumokėtus akcizus FR0397 forma.

Prašymus mokesčių mokėtojai gali pateikti ne dažniau kaip kartą per kalendorinį ketvirtį.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti

- Prašymas FR0396 ir (arba) FR0397;

- prekių pirkimo (importo) dokumentai, kuriuose išskirti akcizai arba kiti dokumentai, įrodantys akcizų sumokėjimą Lietuvos Respublikoje;

-dokumentai, įrodantys, kad akcizais apmokestinamos prekės buvo panaudotos Lietuvos Respublikos akcizų įstatyme nurodytais tikslais;

- išgabenimo iš šalies faktą įrodantys dokumentai, jeigu akcizais apmokestinamos prekės yra išgabentos (jei pildoma FR0397 forma);

- pranešimas apie pageidavimą susigrąžinti akcizus, jeigu akcizais apmokestinamos prekės, už kurias akcizai buvo sumokėti Lietuvos Respublikoje, išgabenamos į kitą valstybę narę (jei pildoma FR0397 forma).

Paslaugos teikimo būdai

Elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo Mano VMI sritį, elektroniniu paštu, tiesiogiai, paštu.

Paslaugos teikėjas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos.

Paslaugos vadovas

Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau – MIC).

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimas Nr. 821 „Dėl akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo";

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 5 d. įsakymas Nr. 154 „Dėl Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo įgyvendinimo";

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. 165 „Dėl sumokėtų akcizų už akcizais apmokestinamas prekes, panaudotas Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 1 ir 5 punktuose nurodytais būdais, grąžinimo tvarkos patvirtinimo";

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. 255 „Dėl akcizų grąžinimo";

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. VA-40 „Dėl pranešimo apie pageidavimą susigrąžinti akcizus pateikimo taisyklių patvirtinimo".

Teisės aktus galima rasti Teisės aktų registro svetainėje www.e-tar.lt. Pasikeitus teisės aktui, žiūrėti aktualią dokumento redakciją.


 

Failas Akcizų grąžinimas / įskaitymas (FR0396)
Failas Akcizų grąžinimas / įskaitymas (FR0397)