Paslaugos

Etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų, skirtų acto gamybai, atleidimas nuo akcizų

Atnaujinimo data: 2014-04-07

Paslaugos pavadinimas

Etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų, skirtų acto gamybai, atleidimas nuo akcizų.

Paslaugos gavėjai

Juridiniai asmenys.

Paslaugos apibūdinimas

Asmenys, pageidaujantys įsigyti atleisto nuo akcizų etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų, skirtų acto gamybai, turi kreiptis į mokesčių administratorių.

Asmenys taip pat gali kreiptis į mokesčių administratorių dėl atleidimo panaikinimo. Atleidimo originalas, pasibaigus atleidimo galiojimo laikui arba atleidimą panaikinus, turi būti grąžinamas mokesčių administratoriui.

Prašymo forma

Laisvos formos paraiška.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti

Siekiant pasinaudoti lengvata, reikia pateikti:

- laisvos formos paraišką;

- asmens vadovo įsakymą, kuriame nustatyta etilo alkoholio gavimo, laikymo, apskaitos ir naudojimo tvarka, taip pat nurodytas asmuo, atsakingas už minėtos tvarkos laikymąsi.

Paslaugos teikimo būdai

Tiesiogiai, paštu, elektroniniu paštu vmi@vmi.lt.

Paslaugos teikėjas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos.
Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

Paslaugos vadovas

Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau – MIC).

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 4 punktas;

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. rugpjūčio 2 d. įsakymas Nr. 251 „Dėl Etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų, skirtų acto gamybai, atleidimo nuo akcizų taisyklių, patvirtinimo";

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. rugpjūčio 13 d. įsakymas Nr. 242 „Dėl Etilo alkoholio pardavimo be akcizų apskaitos žurnalų ir pažymų bei duomenų pateikimo formų patvirtinimo". 

Teisės aktus galima rasti Teisės aktų registro svetainėje www.e-tar.lt/. Pasikeitus teisės aktui, žiūrėti aktualią dokumento redakciją.