Paslaugos

Kasos aparatų, prekybos automatų bei taksometrų registravimas

Atnaujinimo data: 2014-08-28

Paslaugos pavadinimas

Kasos aparatų, prekybos automatų bei taksometrų registravimas.

Paslaugos gavėjai

Fiziniai ir juridiniai asmenys.

Paslaugos apibūdinimas

Kiekvienas kasos aparatas, prekybos (paslaugų teikimo) automatas (toliau — prekybos automatas), taksometras turi būti užregistruoti apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje (toliau — AVMI) Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka. Teisės aktų nustatytais atvejais kasos aparatai, prekybos automatai, taksometrai turi būti išregistruojami/perregistruojami.
AVMI kasos aparatus ir prekybos automatus registruoja/perregistruoja/išregistruoja aptarnaujanti įmonė, taksometrus — vežėjas arba jo įgaliotas asmuo.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti

Aptarnaujanti įmonė, registruodama kasos aparatą ar prekybos automatą, turi pateikti registruojamo kasos aparato techninį pasą.
Vežėjas, įregistruodamas taksometrą, turi pateikti:
- taksometro registracijos liudijimą,
- taksometro metrologinę patikrą patvirtinantį Valstybinės metrologijos tarnybos išduotą patikros liudijimą,
- taksometro įsigijimą patvirtinančius dokumentus (pirkimo dokumentus, nuomos sutartį ir panašiai),
- asmeniui išduotą įgaliojimą, jei taksometrą registruoja vežėjo įgaliotas asmuo.

Paslaugos teikimo būdai

Tiesiogiai.

Paslaugos teikėjas

Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

Paslaugos vadovas

Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau – MIC).

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimas Nr. 1283 „Dėl kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos patvirtinimo";

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 27 d. įsakymas Nr. 3-80 „Dėl keleivių vežimo lengvais automobiliais taisyklių patvirtinimo";

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 18 d. įsakymas Nr. V-255 „Dėl Kasos aparatų naudojimo taisyklių patvirtinimo";

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. VA-20 „Dėl taksometro registravimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje ir jo dokumentų pildymo taisyklių patvirtinimo";

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. kovo 12 d. įsakymas Nr. VA-24 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo naudojimo ir įplaukų, gautų iš šių automatų, apskaitos taisyklių patvirtinimo".

Teisės aktus galima rasti Teisės aktų registro svetainėje www.e-tar.lt. Pasikeitus teisės aktui, žiūrėti aktualią dokumento redakciją.