Paslaugos

« Grįžti

Laikinai registruotų akcizais apmokestinamų prekių gavėjų registravimas/išregistravimas

Atnaujinimo data: 2015-04-15

Paslaugos pavadinimas

Laikinai registruotų gavėjų registravimas.     

Paslaugos gavėjai

Lietuvos ir užsienio asmenys.

Paslaugos apibūdinimas

 

 

Mokesčių mokėtojai, pageidaujantys iš kitų Europos Sąjungos valstybių narių retkarčiais verslo tikslams gauti akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, dėl įregistravimo laikinai registruotu gavėju ir laikinai registruoto gavėjo pažymėjimo išdavimo, turi kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją.

Iš laikinai registruotų gavėjų mokesčių mokėtojas išregistruojamas terminui pasibaigus arba mokesčių administratoriaus iniciatyva.

Paslaugos suteikimo trukmė

Mokesčių administratorius sprendimą dėl įregistravimo laikinai registruotu gavėju ir laikinai registruoto gavėjo pažymėjimo išdavimo priima per 25 darbo dienos nuo prašymo pateikimo dienos, o jeigu buvo pareikalauta papildomų duomenų ir 25 darbo dienų terminas yra pasibaigęs — ne vėliau kaip 5 darbo dienos nuo tokių duomenų pateikimo dienos.

Jei asmuo kartu su prašymu pateikia mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą (laidavimo dokumentą, garantijos dokumentą, piniginio užstato sumokėjimo patvirtinimą), užtikrinantį 100 proc. akcizų sumos, apskaičiuotos už numatomą iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės akcizais apmokestinamų prekių kiekį, mokesčių administratorius sprendimą dėl įregistravimo laikinai registruotu gavėju ir laikinai registruoto gavėjo pažymėjimo išdavimo priima per 5 darbo dienas.

Prašymo forma

Prašymo išduoti laikinai registruoto gavėjo pažymėjimą AKC407 forma ir jos priedas.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti

- Prašymas išduoti laikinai registruoto gavėjo pažymėjimą (AKC407 forma ir jos priedas);

- Muitinės laboratorijos išduota (-os) pažyma (-os) dėl kombinuotosios nomenklatūros kodo sutikimo;

- kiti dokumentai, kurių gali pareikalauti mokesčių administratorius.

Paslaugos teikimo būdai

Elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo Mano VMI sritį, tiesiogiai, paštu, elektroniniu paštu vmi@vmi.lt.

Paslaugos teikėjas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos.

Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

Paslaugos vadovas

Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau – MIC).

Teisės aktai

2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyva 2008/118/EB dėl bendros akcizų tvarkos, panaikinanti Direktyvą 92/12/ EEB (Oficialusis leidinys L: 2009-01-14, Nr. 9);

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimas Nr. 821 „Dėl akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo";

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2010 m. rugpjūčio 27 d. įsakymas Nr. VA-94 „Dėl laikinai registruotų akcizais apmokestinamų prekių gavėjų registravimo ";

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. 174 „Dėl akcizų sumokėjimą užtikrinančių dokumentų priėmimo, registravimo ir naudojimo taisyklių".

Teisės aktus galima rasti Teisės aktų registro svetainėje www.e-tar.lt. Pasikeitus teisės aktui, žiūrėti aktualią dokumento redakciją.