Paslaugos

Leidimo biologinės kilmės energetinius produktus apmokestinti sumažintais akcizais išdavimas/panaikinimas

Atnaujinimo data: 2014-04-07

Paslaugos pavadinimas

Leidimo biologinės kilmės energinius produktus apmokestinti sumažintais akcizais išdavimas/panaikinimas.

Paslaugos gavėjai

Fiziniai ir juridiniai asmenys.

Paslaugos apibūdinimas

 

 

Asmenys, pageidaujantys mineralinius energinius produktus, už kuriuos akcizai yra sumokėti, maišyti su bioproduktais, kad neatsirastų prievolė mokėti akcizų už gautą energinį mišinį, turi kreiptis į mokesčių administratorių dėl leidimo išdavimo.

Asmenys, pageidaujantys bioproduktus tiesiogiai sunaudoti kaip variklių degalus ir/ar kaip šildymui skirtą kurą, kad neatsirastų prievolė mokėti akcizų už sunaudotus bioproduktus, turi kreiptis į mokesčių administratorių dėl leidimo išdavimo.

Asmenys taip pat gali kreiptis į mokesčių administratorių dėl šio leidimo panaikinimo. Leidimo originalas, pasibaigus leidimo galiojimo laikui arba leidimą panaikinus, turi būti grąžintas mokesčių administratoriui.

 

Paslaugos suteikimo trukmė

Leidimas išduodamas per 3 darbo dienas nuo prašymo išduoti leidimą ir jo priedų gavimo dienos.

Prašymo forma

Prašymo forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. VA-75 „Dėl Biologinės kilmės energinių produktų apmokestinimo sumažintais akcizais".

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti

Siekiant gauti leidimą, reikia pateikti nustatyto pavyzdžio prašymą.

Siekiant leidimą panaikinti, reikia pateikti laisvos formos prašymą.

Paslaugos teikimo būdai

Tiesiogiai, paštu, elektroniniu paštu vmi@vmi.lt. Siunčiant elektroniniu paštu, prašymo bei jo priedų originalai turi būti pristatyti, atsiimant leidimą.

Paslaugos teikėjas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos.
Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

Paslaugos vadovas

Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau – MIC).

Teisės aktai

 

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas;

Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas;

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2004 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. VA-75 „Dėl Biologinės kilmės energetinių produktų apmokestinimo sumažintais akcizais";

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. VA-79 „Dėl Vietos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos informavimo apie akcizais apmokestinamų prekių, už kurias akcizai sumokėti, maišymą (naudojimą, perdirbimą), taisyklių patvirtinimo".

Teisės aktus galima rasti Teisės aktų registro svetainėje www.e-tar.lt/. Pasikeitus teisės aktui, žiūrėti aktualią dokumento redakciją.