Paslaugos

« Grįžti

Leidimo įsigyti be akcizų akmens anglių, kokso ir/ar lignito, skirtų tiekti ir akmens anglių, kokso ir/ar lignito naudojimo verslo reikmėms leidimo išdavimas/panaikinimas

Atnaujinimo data: 2015-03-06

Paslaugos pavadinimas

Leidimo įsigyti be akcizų akmens anglių, kokso ir/ar lignito, skirtų tiekti, ir leidimo akmens anglis, koksą ir/ar lignitą naudoti verslo reikmėms išdavimas/ panaikinimas.

Paslaugos gavėjai

Fiziniai ir juridiniai asmenys.

Paslaugos apibūdinimas

Asmenys, pageidaujantys be akcizų arba sumažintais akcizais įsigyti (importuoti) arba naudoti akmens anglis, koksą ir/ar lignitą, turi kreiptis į mokesčių administratorių dėl leidimo išdavimo.

Asmenys taip pat gali kreiptis į mokesčių administratorių dėl leidimo panaikinimo.

Leidimo originalas, pasibaigus leidimo galiojimo laikui arba leidimą panaikinus, turi būti grąžinamas mokesčių administratoriui.

Paslaugos suteikimo trukmė

Leidimas išduodamas per 10 darbo dienų nuo prašymo ir kitų dokumentų pateikimo dienos.

Prašymo forma

Prašymo forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. VA-90 „Dėl Su akcizų lengvatomis susijusių akmens anglių, kokso, lignito tiekimo ir naudojimo įforminimo taisyklių patvirtinimo".    

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti

Siekiant gauti leidimą, reikia pateikti:

  • nustatyto pavyzdžio prašymą;
  • įrodymus, kad produktai bus naudojami verslo tikslais arba bus tiekiami (pvz., įstatai, tiekimo sutarčių kopijos, nurodyto prašyme adreso teisėto disponavimo įrodymas).

Siekiant leidimą panaikinti, reikia pateikti laisvos formos prašymą.

Paslaugos teikimo būdai

Tiesiogiai, paštu, elektroniniu paštu vmi@vmi.lt. Siunčiant elektroniniu paštu, prašymo bei jo priedų originalai turi būti pristatyti, atsiimant leidimą.

Paslaugos teikėjas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.
Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

Paslaugos vadovas

Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau – MIC).

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas;

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2006 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. VA-90 „Dėl Su akcizų lengvatomis susijusių akmens anglių, kokso, lignito tiekimo ir naudojimo įforminimo taisyklių patvirtinimo".

Teisės aktus galima rasti Teisės aktų registro svetainėje www.e-tar.lt/. Pasikeitus teisės aktui, žiūrėti aktualią dokumento redakciją.

 

Failas Prašymo išduoti / pakeisti / panaikinti akmens anglių, kokso ir/ar lignito naudojimo verslo reikmėms leidimą formavimas