Paslaugos

Leidimų įsigyti energinius produktus be akcizų arba be akcizų įsigyti energetinius produktus sunaudojimui išdavimas/panaikinimas

Atnaujinimo data: 2015-03-06

Paslaugos pavadinimas

Leidimų įsigyti energinius produktus be akcizų arba be akcizų įsigyti energinius produktus sunaudoti išdavimas/ panaikinimas.

Paslaugos gavėjai

Fiziniai ir juridiniai asmenys.

Paslaugos apibūdinimas

 

 

Asmuo, pageidaujantis iš Lietuvos Respublikos akcizais apmokestinamų prekių sandėlio, kito asmens, turinčio atitinkamą leidimą, kitos Europos Sąjungos valstybės narės įsigyti arba importuoti produktus be akcizų ir vėliau juos išpilstyti į mažmeninei prekybai skirtą pakuotę, sunaudoti kitiems tikslams, bet ne variklių degalams, šildymo kurui arba variklių degalų priedams, ir/arba juos parduoti atitinkamus leidimus turintiems asmenims, turi kreiptis į mokesčių administratorių dėl leidimo išdavimo.

Asmenys taip pat gali kreiptis į mokesčių administratorių dėl leidimo panaikinimo.

Leidimo originalas, pasibaigus leidimo galiojimo laikui arba leidimą panaikinus, turi būti grąžinamas mokesčių administratoriui.

Paslaugos trukmė

Leidimas išduodamas per 10 darbo dienų nuo prašymo ir jo priedų gavimo dienos.

Leidimas panaikinamas per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

Prašymo forma

Prašymo forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. VA-97 „Dėl leidimo be akcizų įsigyti energinius produktus išdavimo".  

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti

Siekiant gauti leidimą, reikia pateikti:

- nustatyto pavyzdžio prašymą;

- atitinkamų talpyklų (autocisternų), kuriose bus laikomi ir iš kurių bus parduodami (naudojami) produktai, technologinę schemą arba teritorijos planą/plano dalį ar kitokį dokumentą, iš kurio būtų galima nustatyti kiekvienos kuro talpyklos buvimo vietą, identifikuojant jas pagal AVMI suteiktus registracijos numerius;

- licencijų, jeigu veikla, numatoma vykdyti su produktais, yra licencijuojama, kopijas, patvirtintas asmens parašu ir antspaudu (jei jį turi).  

Siekiant leidimą panaikinti, reikia pateikti laisvos formos prašymą.

Paslaugos teikimo būdai

Tiesiogiai, paštu, elektroniniu paštu vmi@vmi.lt. Siunčiant elektroniniu paštu, prašymo bei jo priedų originalai turi būti pristatyti, atsiimant leidimą.

Paslaugos teikėjas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos  finansų ministerijos.
Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

Paslaugos vadovas

Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau — MIC).

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas;

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2004 m. gegužės 18 d. įsakymas Nr. VA-97 „Dėl Leidimo be akcizų įsigyti energinius produktus išdavimo". 

Teisės aktus galima rasti Teisės aktų registro svetainėje www.e-tar.lt/. Pasikeitus teisės aktui, žiūrėti aktualią dokumento redakciją.   

 

Failas Prašymo išduoti / pakeisti / panaikinti leidimą be akcizų įsigyti energinius produktus sunaudojimui formavimas