Paslaugos

« Grįžti

Leidimų įsigyti (panaudoti) bioetiltretbutileterio gamybai skirto akcizais neapmokestinamo dehidratuoto etilo alkoholio išdavimas/panaikinimas

Atnaujinimo data: 2015-02-24

Paslaugos pavadinimas

Leidimų įsigyti (panaudoti) bioetiltretbutileterio gamybai skirto akcizais neapmokestinamo dehidratuoto etilo alkoholio išdavimas / panaikinimas.

Paslaugos gavėjai

Fiziniai ir juridiniai asmenys.

Paslaugos apibūdinimas

Asmenys, kurie pageidauja, nemokėdami akcizų, įsigyti (importuoti) dehidratuotą etilo alkoholį, skirtą bioetiltretbutileterio gamybai, turi kreiptis į mokesčių administratorių dėl leidimo išdavimo.

Asmenys taip pat gali kreiptis dėl šio leidimo panaikinimo. Leidimą panaikinus, leidimo originalas turi būti grąžinamas mokesčių administratoriui.   

Paslaugos suteikimo trukmė

Leidimas išduodamas per 5 darbo dienas nuo prašymo ir jo priedų gavimo dienos.   

Prašymo forma

Prašymo forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. VA-18 „Dėl Bioetiltretbutileterio gamybai skirto akcizais neapmokestinamo dehidratuoto etilo alkoholio įsigijimo".  

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti

Siekiant gauti leidimą, reikia pateikti:

- nustatyto pavyzdžio prašymą;

- bioetiltretbutileterio gamybos technologinio reglamento arba gamybos technologijos aprašo kopiją;

- bioetiltretbutileterio gamybos įrangos technologinių schemų kopijas;

- talpyklų, kuriose bus laikomas dehidratuotas etilo alkoholis, technologinių schemų kopijas;

- naudojamų dehidratuoto etilo alkoholio matavimo priemonių metrologinių patikrų pažymėjimų kopijas;

- licencijų (leidimų), jei numatoma vykdyti veikla yra licencijuojama ar gali būti vykdoma tik pagal atitinkamus leidimus, kopijas;

- prašymą įregistruoti talpyklas, kuriose bus laikomas dehidratuotas etilo alkoholis, jei asmuo nėra įregistravęs turimų talpyklų.

Siekiant leidimą panaikinti, reikia pateikti laisvos formos prašymą.

Paslaugos teikimo būdai

Tiesiogiai, paštu, elektroniniu paštu vmi@vmi.lt. Siunčiant elektroniniu paštu, prašymo bei jo priedų originalai turi būti pristatyti, atsiimant leidimą.

Paslaugos teikėjas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos.
Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

Paslaugos vadovas

Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau – MIC).

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas;

Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas;

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2006 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. 1K-046 „Dėl Akcizų lengvatų dehidratuotam etilo alkoholiui, skirtam bioetiltretbutileterio gamybai Lietuvos Respublikos biokuro, biodegalų ir bioalyvų įstatymo nustatyta tvarka, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo";

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. vasario 21 d. įsakymas Nr. VA-18 „Dėl Bioetiltretbutileterio gamybai skirto akcizais neapmokestinamo dehidratuoto etilo alkoholio įsigijimo".

Teisės aktus galima rasti Teisės aktų registro svetainėje www.e-tar.lt/. Pasikeitus teisės aktui, žiūrėti aktualią dokumento redakciją.