Kaip pasinaudoti GPM lengvata remontavus būstą?

Už kokius būsto remonto darbus galima pasinaudoti GPM lengvata?

Kaip pildyti PRC912 patyrus pastato remonto išlaidas?

Už pastatų ar kitų statinių apdailos ir remonto darbus

Atnaujinimo data: 2019-01-16

1. Kas laikoma pastato ir kito statinio apdailos darbais?


Apdailos darbai – tai grindų įrengimas, galutinis grindų dangų įrengimas (šlifavimas, lakavimas, kiliminių ir kt. grindų dangų klojimas), langų ir durų blokų montavimas, tinkavimas, dažymas, apmušalų klijavimas, paviršių apdaila plytelėmis, fasadų, pertvarų, lubų, grindų įrengimas iš plokščių, atitvarų apšiltinimas, technologinių vamzdynų ir įrenginių dažymas; kitos panašaus profilio statybos darbų rūšys.
Apdailos darbai atliekami baigiamuose statyti (įsigytuose be apdailos) statiniuose, taip pat statinių remonto metu.


2. Ar taikoma lengvata sumoms, sumokėtoms už statinių atnaujinimą (modernizavimą)?


Už daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimą (modernizavimą) sumokėtoms sumoms lengvata netaikoma.
Sumoms, sumokėtoms už ne daugiabučių (tiek gyvenamųjų, tiek negyvenamųjų) statinių atnaujinimą (modernizavimą), kurio metu atliekami apdailos ar ir bet kokio remonto (paprasto ar kapitalinio) darbai, lengvata taikoma. Jeigu statinio atnaujinimo (modernizavimo) metu atliekami rekonstravimo darbai, už rekonstravimo darbus sumokėtoms sumoms lengvata netaikoma.


3. Ar svarbu, kas atliks pastatų apdailos, remonto darbus?


Taip, svarbu. Šiuos darbus atlikti ir/ar paslaugas suteikti turės Lietuvos Respublikoje įregistruotas mokesčių mokėtojas arba registruotis mokesčių mokėtoju privalantis asmuo.


4. Ar pasinaudoti mokesčio lengvata, patyrus pastatų remonto išlaidų, galės kiekvienas iš sutuoktinių, neatsižvelgiant į tai, kurio vardu bus išrašyta sąskaita už atliktus darbus, iš kurio banke turimos sąskaitos įvyko apmokėjimas, kokia nuosavybės forma (asmenine ar bendrąja jungtine) valdomas turtas?


Taip, galės.


5. Ar pastato remonto atveju gyventojas galės iš pajamų atimti sumas, sumokėtas už remontui reikalingas medžiagas, priemones ar detales?


Sumų, sumokėtų už remontui reikalingas medžiagas, priemones ar detales iš pajamų atimti negalima. Lengvata taikoma tik išlaidoms už atliktus remonto darbus/suteiktas remonto paslaugas.


6. Ar galima pasinaudoti mokesčio lengvata, sumokėjus už pastatų remontą, jeigu tokias paslaugas suteiks artimi giminės (pvz., remontą atliks brolis ir pan.)?


Taip, galima, jeigu paslaugą suteikęs giminaitis yra įsiregistravęs mokesčių mokėtoju (įsteigęs juridinį asmenį arba vykdo atitinkamos rūšies individualią veiklą), o gyventojas, pirkęs paslaugą, turės išlaidas pagrindžiančius dokumentus, kuriuos išrašys jam paslaugą suteikęs/darbus atlikęs asmuo.


7. Gyventojas pagal rašytinę nuomos sutartį, sudarytą su būsto savininku, nuomojasi gyvenamąjį būstą. Už jame atlikto remonto darbus nuomininkas individualią veiklą vykdančiam gyventojui sumokėjo 1500 eurų. Ar galima laikyti, kad išlaidos patirtos savo naudai ir ar taikytina mokesčio lengvata?


Į Civilinio kodekso 6.493 str. apibrėžtas nuomininko pareigas išlaikyti išsinuomotą daiktą įeina pareiga išsinuomotą daiktą laikyti tvarkingą ir atlyginti daikto išlaikymo išlaidas, savo lėšomis daryti einamąjį remontą, jeigu ko kita nenustato įstatymai arba sutartis. Atsižvelgiant į tai bei į faktinę naudojimosi būstu aplinkybę, yra laikoma, kad nuomojamo būsto nuomininkas išlaidas patyrė savo naudai. Pajamų mokesčio lengvata gali būti taikoma. Turi būti sudaryta nuomos sutartis.


8. Gyvenamasis būstas dalinės nuosavybės teise priklauso: 2/3 dalys - motinai, 1/3 – sūnui. Už viso būsto remonto paslaugas motina sumokėjo 2500 eurų. Kas ir nuo kokios sumos galės susigrąžinti pajamų mokestį, jeigu visu būstu yra naudojamasi bendrai?


Nepaisant to, kad teisiškai butas priklauso dalimis, susigrąžinti pajamų mokestį nuo 2000 eurų neviršijančios išlaidų sumos galės išlaidas patyrusi gyventoja.


9. Vienas iš sutuoktinių už nuosavybės (jungtinės ar asmeninės) teise priklausančio būsto remonto (apdailos) darbus sumokėjo 4000 eurų, sąskaita išrašyta tik vieno asmens (sutuoktinio) vardu. Ar žmona galės sumažinti savo apmokestinamąsias pajamas 2000 eurų suma?


Taip, kiekvienas iš sutuoktinių galės sumažinti savo apmokestinamąsias pajamas po 2000 eurų.


10. Kai vienas iš sutuoktinių nedirba ir/ar neturi pajamų, ar tas sutuoktinis, kurio gaunamos pajamos leidžia pasinaudoti pajamų mokesčio lengvata, galės sumažinti savo apmokestinamąsias pajamas 2000 eurų išlaidomis už buto remontą, nors jis pats bus sumokėjęs 1000 eurų už automobilio remontą, o 1000 eurų už buto remontą - jo žmona?


Gyventojas galės sumažinti savo apmokestinamąsias pajamas 2000 eurų suma.


11. Ar galima pasinaudoti pajamų mokesčio lengvata sumokėjus už atliktus statinio krosnies, šildymo katilo ar santechnikos remonto darbus?


Sumoms sumokėtoms už statinio krosnies, šildymo katilo ar santechnikos remonto darbus taikoma pajamų mokesčio lengvata.


12. Ar galima pasinaudoti pajamų mokesčio lengvata, kai patirtos išlaidos yra už elektros instaliacijos darbus naujai statomame name?


Namo statybos metu patirtos išlaidos už elektros instaliacijos darbus nepriskiriamos statinio apdailos ar remonto darbams, todėl pajamų mokesčio lengvata netaikoma.


13. Gyventojai atlieka remontą daugiabučio namo laiptinėje ir patys apmoka remonto išlaidas, tačiau sąskaita bus išrašyta bendrijos vardu. Kiek kiekvienas gyventojas sumokėjo už remontą matysis iš bendrijos gyventojui pateiktos sąskaitos, kur atskira eilute išskirta laiptinės remonto suma. Ar galima pasinaudoti pajamų mokesčio lengvata?


Gyventojai, sumokėję už daugiabučio namo laiptinės (bendro naudojimo patalpų) remonto darbus, pajamų mokesčio lengvata gali pasinaudoti, jeigu turi dokumentus, įrodančius, kad buvo atlikti daugiabučio gyvenamojo namo laiptinės remonto darbai ir už atliktus remonto darbus sumokėjo. Tokiais dokumentais gali būti daugiabučio gyvenamojo namo bendrijai išrašytos sąskaitos faktūros kopija bei bendrijos išduotas laisvos formos dokumentas (pažyma), kuriame nurodyta už laiptinės remonto darbus gyventojo sumokėta suma.
Pajamų mokesčio lengvata taip pat gali pasinaudoti daugiabučio namo gyventojai, kurie už atliktus bendro naudojimo patalpų remonto darbus sumoka tiesiogiai šiuos darbus atlikusiam mokesčių mokėtojui ir turės darbų atlikimą ir sumokėjimą patvirtinančius dokumentus.


14. Kaimyno bute, trūkus vamzdynui, užlietas gyventojo būstas. Kadangi butas buvo draustas, draudimo įmonė išmokėjo gyventojui draudimo išmoką. Gyventojas iš šių lėšų suremontuoja butą. Ar gali gyventojas pasinaudoti pajamų mokesčio lengvata būsto remontui?


GPMĮ 21 straipsnio lengvata būsto remontui galima pasinaudoti, jeigu tenkinamos visos šiame straipsnyje nustatytos sąlygos. Sąlygos, iš kokių lėšų gyventojas turi patirti išlaidas, įstatymas nenustato. Teisė į lengvatą turi būti grindžiama darbų atlikimą ir sumokėjimą patvirtinančiais juridinę galią turinčiais dokumentais.