Kaip pasinaudoti GPM lengvata remontavus būstą?

Už kokius būsto remonto darbus galima pasinaudoti GPM lengvata?

Už pastatų ar kitų statinių apdailos ir remonto darbus

Atnaujinimo data: 2019-01-16

1. Kas laikoma pastato ir kito statinio apdailos darbais?


Apdailos darbai – tai grindų įrengimas, galutinis grindų dangų įrengimas (šlifavimas, lakavimas, kiliminių ir kt. grindų dangų klojimas), langų ir durų blokų montavimas, tinkavimas, dažymas, apmušalų klijavimas, paviršių apdaila plytelėmis, fasadų, pertvarų, lubų, grindų įrengimas iš plokščių, atitvarų apšiltinimas, technologinių vamzdynų ir įrenginių dažymas; kitos panašaus profilio statybos darbų rūšys.
Apdailos darbai atliekami baigiamuose statyti (įsigytuose be apdailos) statiniuose, taip pat statinių remonto metu.


2. Ar taikoma lengvata sumoms, sumokėtoms už statinių atnaujinimą (modernizavimą)?


Už daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimą (modernizavimą) sumokėtoms sumoms lengvata netaikoma.
Sumoms, sumokėtoms už ne daugiabučių (tiek gyvenamųjų, tiek negyvenamųjų) statinių atnaujinimą (modernizavimą), kurio metu atliekami apdailos ar ir bet kokio remonto (paprasto ar kapitalinio) darbai, lengvata taikoma. Jeigu statinio atnaujinimo (modernizavimo) metu atliekami rekonstravimo darbai, už rekonstravimo darbus sumokėtoms sumoms lengvata netaikoma.


3. Ar svarbu, kas atliks pastatų apdailos, remonto darbus?


Taip, svarbu. Šiuos darbus atlikti ir/ar paslaugas suteikti turės Lietuvos Respublikoje įregistruotas mokesčių mokėtojas arba registruotis mokesčių mokėtoju privalantis asmuo.


4. Ar pasinaudoti mokesčio lengvata, patyrus pastatų remonto išlaidų, galės kiekvienas iš sutuoktinių, neatsižvelgiant į tai, kurio vardu bus išrašyta sąskaita už atliktus darbus, iš kurio banke turimos sąskaitos įvyko apmokėjimas, kokia nuosavybės forma (asmenine ar bendrąja jungtine) valdomas turtas?


Taip, galės.


5. Ar pastato remonto atveju gyventojas galės iš pajamų atimti sumas, sumokėtas už remontui reikalingas medžiagas, priemones ar detales?


Sumų, sumokėtų už remontui reikalingas medžiagas, priemones ar detales iš pajamų atimti negalima. Lengvata taikoma tik išlaidoms už atliktus remonto darbus/suteiktas remonto paslaugas.


6. Ar galima pasinaudoti mokesčio lengvata, sumokėjus už pastatų remontą, jeigu tokias paslaugas suteiks artimi giminės (pvz., remontą atliks brolis ir pan.)?


Taip, galima, jeigu paslaugą suteikęs giminaitis yra įsiregistravęs mokesčių mokėtoju (įsteigęs juridinį asmenį arba vykdo atitinkamos rūšies individualią veiklą), o gyventojas, pirkęs paslaugą, turės išlaidas pagrindžiančius dokumentus, kuriuos išrašys jam paslaugą suteikęs/darbus atlikęs asmuo.


7. Gyventojas pagal rašytinę nuomos sutartį, sudarytą su būsto savininku, nuomojasi gyvenamąjį būstą. Už jame atlikto remonto darbus nuomininkas individualią veiklą vykdančiam gyventojui sumokėjo 1500 eurų. Ar galima laikyti, kad išlaidos patirtos savo naudai ir ar taikytina mokesčio lengvata?


Į Civilinio kodekso 6.493 str. apibrėžtas nuomininko pareigas išlaikyti išsinuomotą daiktą įeina pareiga išsinuomotą daiktą laikyti tvarkingą ir atlyginti daikto išlaikymo išlaidas, savo lėšomis daryti einamąjį remontą, jeigu ko kita nenustato įstatymai arba sutartis. Atsižvelgiant į tai bei į faktinę naudojimosi būstu aplinkybę, yra laikoma, kad nuomojamo būsto nuomininkas išlaidas patyrė savo naudai. Pajamų mokesčio lengvata gali būti taikoma. Turi būti sudaryta nuomos sutartis.


8. Gyvenamasis būstas dalinės nuosavybės teise priklauso: 2/3 dalys - motinai, 1/3 – sūnui. Už viso būsto remonto paslaugas motina sumokėjo 2500 eurų. Kas ir nuo kokios sumos galės susigrąžinti pajamų mokestį, jeigu visu būstu yra naudojamasi bendrai?


Nepaisant to, kad teisiškai butas priklauso dalimis, susigrąžinti pajamų mokestį nuo 2000 eurų neviršijančios išlaidų sumos galės išlaidas patyrusi gyventoja.


9. Vienas iš sutuoktinių už nuosavybės (jungtinės ar asmeninės) teise priklausančio būsto remonto (apdailos) darbus sumokėjo 4000 eurų, sąskaita išrašyta tik vieno asmens (sutuoktinio) vardu. Ar žmona galės sumažinti savo apmokestinamąsias pajamas 2000 eurų suma?


Taip, kiekvienas iš sutuoktinių galės sumažinti savo apmokestinamąsias pajamas po 2000 eurų.


10. Kai vienas iš sutuoktinių nedirba ir/ar neturi pajamų, ar tas sutuoktinis, kurio gaunamos pajamos leidžia pasinaudoti pajamų mokesčio lengvata, galės sumažinti savo apmokestinamąsias pajamas 2000 eurų išlaidomis už buto remontą, nors jis pats bus sumokėjęs 1000 eurų už automobilio remontą, o 1000 eurų už buto remontą - jo žmona?


Gyventojas galės sumažinti savo apmokestinamąsias pajamas 2000 eurų suma.


11. Ar galima pasinaudoti pajamų mokesčio lengvata sumokėjus už atliktus statinio krosnies, šildymo katilo ar santechnikos remonto darbus?


Sumoms sumokėtoms už statinio krosnies, šildymo katilo ar santechnikos remonto darbus taikoma pajamų mokesčio lengvata.


12. Ar galima pasinaudoti pajamų mokesčio lengvata, kai patirtos išlaidos yra už elektros instaliacijos darbus naujai statomame name?


Namo statybos metu patirtos išlaidos už elektros instaliacijos darbus nepriskiriamos statinio apdailos ar remonto darbams, todėl pajamų mokesčio lengvata netaikoma.


13. Gyventojai atlieka remontą daugiabučio namo laiptinėje ir patys apmoka remonto išlaidas, tačiau sąskaita bus išrašyta bendrijos vardu. Kiek kiekvienas gyventojas sumokėjo už remontą matysis iš bendrijos gyventojui pateiktos sąskaitos, kur atskira eilute išskirta laiptinės remonto suma. Ar galima pasinaudoti pajamų mokesčio lengvata?


Gyventojai, sumokėję už daugiabučio namo laiptinės (bendro naudojimo patalpų) remonto darbus, pajamų mokesčio lengvata gali pasinaudoti, jeigu turi dokumentus, įrodančius, kad buvo atlikti daugiabučio gyvenamojo namo laiptinės remonto darbai ir už atliktus remonto darbus sumokėjo. Tokiais dokumentais gali būti daugiabučio gyvenamojo namo bendrijai išrašytos sąskaitos faktūros kopija bei bendrijos išduotas laisvos formos dokumentas (pažyma), kuriame nurodyta už laiptinės remonto darbus gyventojo sumokėta suma.
Pajamų mokesčio lengvata taip pat gali pasinaudoti daugiabučio namo gyventojai, kurie už atliktus bendro naudojimo patalpų remonto darbus sumoka tiesiogiai šiuos darbus atlikusiam mokesčių mokėtojui ir turės darbų atlikimą ir sumokėjimą patvirtinančius dokumentus.


14. Kaimyno bute, trūkus vamzdynui, užlietas gyventojo būstas. Kadangi butas buvo draustas, draudimo įmonė išmokėjo gyventojui draudimo išmoką. Gyventojas iš šių lėšų suremontuoja butą. Ar gali gyventojas pasinaudoti pajamų mokesčio lengvata būsto remontui?


GPMĮ 21 straipsnio lengvata būsto remontui galima pasinaudoti, jeigu tenkinamos visos šiame straipsnyje nustatytos sąlygos. Sąlygos, iš kokių lėšų gyventojas turi patirti išlaidas, įstatymas nenustato. Teisė į lengvatą turi būti grindžiama darbų atlikimą ir sumokėjimą patvirtinančiais juridinę galią turinčiais dokumentais.


15. Ar mokesčio lengvata taikoma už darbus/paslaugas sumokėtoms sumoms kartu su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM)?


Taip, gyventojas iš savo metinių pajamų gali atimti už suteiktas paslaugas/atliktus darbus sumokėtą sumą+PVM. Pvz., už remonto darbus sumokėta 100 Eur+21 Eur PVM, t. y. 121 Eur. Iš pajamų gyventojas gali atimti 121 Eur.
Tuo atveju, kai gyventojas perka ne tik darbus, paslaugas, bet ir šiems darbams/paslaugoms atlikti reikalingas medžiagas/detales, PVM sąskaitoje faktūroje nurodoma bendra darbų/paslaugų ir prekių apmokestinamoji vertė, todėl gyventojas sumą, kurią galima atimti iš pajamų turi apskaičiuoti pats. Pvz., remonto darbų kaina – 100 Eur (be PVM), detalės kaina – 30 Eur (be PVM), viso gyventojas sumokėjo 130+27.30 Eur PVM, t. y. 157.30 Eur. Gyventojas turi teisę iš pajamų atimti tik už darbą sumokėtą 121 Eur (100+21 Eur PVM) sumą. Už detalę sumokėtai 36.30 Eur sumai (30 Eur+6.30 Eur PVM) lengvata netaikoma.


16. Gyventojas gavo ES investicinių fondų lėšomis finansuojamą kompensacinę išmoką už neefektyvaus biomasę naudojančio šildymo katilo pakeitimą į efektyvų biokuro katilą. Kompensacija mokama už patį įsigyjamą įrenginį (katilą). Gyventojas patiria išlaidas už katilo pakeitimo darbus. Ar galima pasinaudoti pajamų mokesčio lengvata?


Šildymo sistema yra laikoma statinio inžinierine sistema, todėl jos keitimo darbai priskiriami statinio remonto darbams ir už šiuos darbus sumokėtoms sumoms pajamų mokesčio lengvata taikoma.


17. Ar taikoma lengvata balkono stiklinimo darbams?


Balkono stiklinimo darbai, atliekami įsigytame be apdailos statinyje arba jo remonto metu laikomi statinio apdailos darbais ir už šiuos darbus sumokėtoms sumoms pajamų mokesčio lengvata taikoma.


18. Ar darbų ir medžiagų išlaidos gali būti paskirstytos ne sąskaitoje faktūroje, o sutartyje?


Teisę į mokesčio lengvatą gyventojas turi pagrįsti, pateikdamas paslaugos suteikimą ir apmokėjimą patvirtinančius dokumentus. Kadangi mokesčio lengvata taikoma tik už remonto (apdailos) darbus sumokėtoms sumoms ir netaikoma išlaidoms už medžiagas, gyventojas, pageidaujantis pasinaudoti pajamų mokesčio lengvata gali prašyti paslaugos teikėją sąskaitoje faktūroje išskirti kiek ir už ką sumokėjo. Jeigu sąskaitoje faktūroje visgi darbų ir medžiagų išlaidos neišskirtos, teisę į lengvatą gyventojas turės įrodinėti pateikdamas papildomus dokumentus. Tokiu dokumentu gali būti laikoma su paslaugos teikėju sudaryta civilinė sutartis, jeigu iš jos turinio galima nustatyti už atliktus remonto darbus sumokėtą sumą.


19. Ar taikoma lengvata lango roletų montavimo paslaugai?


Lango roletų montavimo paslauga nėra laikoma statinio remonto (apdailos) darbais, todėl tokioms išlaidoms pajamų mokesčio lengvata netaikoma.


20. Ar taikoma lengvata terasos įrengimui?


Pastatytos terasos įrengimas (pvz., dangos klojimas ir pan.) gali būti laikomas statinio apdailos darbais ir išlaidoms už šiuos darbus pajamų mokesčio lengvata taikoma. Jeigu terasa yra statoma naujai arba tai yra daroma vykstant statinio rekonstravimui, mokesčio lengvata netaikoma.


21. Ar taikoma lengvata gyvenamojo namo priešgaisrinės, apsaugos ir kitos signalizacijos įrengimui, keitimui, remontui?


Priešgaisrinė, apsaugos ar kitokia signalizacija yra laikoma statinio inžinierine sistema, todėl jos įrengimo, keitimo bei remontavimo darbai laikomi statinio remonto darbais, kuriems pajamų mokesčio lengvata taikoma.


22. Paskutiniu metu įsigyjant naujos statybos name butą su daline apdaila statytojas siūlo papildomą paslaugą - bute atlikti pilną apdailą pagal parengtą sąmatą ir ta suma yra padidinama buto įsigijimo kaina. Buto rezervacijos sutartyje nurodyta buto su daline apdaila kaina ir numatoma, kad bus atlikta apdaila. Pirkimo pardavimo sutartyje nurodoma bendra buto įsigijimo kaina, o prie sutarties yra pridedamas priedas su visais apdailos darbais bei jų kaina. Sąskaita faktūra nėra išrašoma. Kadangi butas perkamas su paskola, statytojas iškart prašo 15 proc. nuo bendros sumos prieš pradedant atlikti apdailos darbus, o likusi suma yra dengiama paskola. Ar galima šiuo atveju pasinaudoti GPMĮ 21 str. lengvata už buto apdailos darbus?


Šiuo konkrečiu atveju pasinaudoti GPMĮ 21 str. 1 d. 4 punkte numatyta mokesčio lengvata negalima, nes iš esmės gyventojas sumoka už įsigyjamą butą su pilna apdaila ir jo pagal pirkimo pardavimo sutartį sumokėta suma laikoma buto įsigijimo kaina, o ne išlaidomis už buto apdailos darbus.


23. Jeigu modernizuojamos komercinės ar kitokios paskirties (ne gyvenamosios) pastatai, tai nuo tų patirtų išlaidų GPMĮ 21 str. lengvata galima pasinaudoti?


Sumoms, sumokėtoms už komercinės ar kitos ne gyvenamosios paskirties statinių atnaujinimą (modernizavimą), kurio metu atliekami apdailos ir bet kokio remonto (paprasto ar kapitalinio) darbai, lengvata taikoma. Jeigu statinio atnaujinimo (modernizavimo) metu atliekami rekonstravimo darbai, už rekonstravimo darbus sumokėtoms sumoms lengvata netaikoma.