Kokius dokumentus turi išrašyti patalpų nuomotojas nuomininkui mokesčių tikslais?

1. Kai įmonė nuomoja patalpas (komercinės ar gyvenamosios paskirties) kitai įmonei arba gyventojui

Paslaugų atlikimo faktai įforminami dokumentais, nustatytais Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklėse, patvirtintose 2002 m. gegužės 29 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 780 "Dėl Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo" (toliau – Taisyklės). Taisyklėse nustatyti apskaitos dokumentai, t. y. PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kasos aparato kvitai, keleivinio transporto bilietai bei vežėjų išduoti pinigų priėmimo kvitai už taksi paslaugas, kuriais gali būti įforminamos bei apskaitomos pajamos ir sąnaudos.
Kasos aparatų naudojimo tvarka ir reikalavimai išduotiems kasos aparatų kvitams yra nustatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarime Nr. 1283 ,,Dėl kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos patvirtinimo".
Jeigu įmonė, PVM mokėtoja, teikia nuomos paslaugas kitai įmonei, tai pajamų pripažinimui turi būti išrašoma PVM sąskaita faktūra bei turi būti ir sumokėjimą patvirtinantis dokumentas, t. y., kai už nuomos paslaugas atsiskaitoma banko pavedimu - banko sąskaitos išrašas, arba jeigu sumokama grynais pinigais ir pinigai priimami kasoje, tai kasos pajamų orderis arba kasos aparato kvitas, kai atsiskaitymas fiksuojamas kasos aparatu, o jeigu pinigai priimami ne kasoje, - pinigų priėmimo kvitas.
Jeigu šias paslaugas teikia įmonė, kuri nėra PVM mokėtoja, kitai įmonei, tai pajamų pripažinimui turi būti išrašoma sąskaita faktūra bei turi būti ir sumokėjimą patvirtinantis dokumentas, t. y., kai už nuomos paslaugas atsiskaitoma banko pavedimu - banko sąskaitos išrašas, arba jeigu sumokama grynais pinigais ir pinigai priimami kasoje, tai kasos pajamų orderis arba kasos aparato kvitas, kai atsiskaitymas fiksuojamas kasos aparatu, o jeigu pinigai priimami ne kasoje, - pinigų priėmimo kvitas.
Jeigu įmonė, PVM mokėtoja, teikia nuomos paslaugas gyventojui, tai pajamų pripažinimui taip pat turi būti išrašytas vienas iš Taisyklėse nustatytų dokumentų (PVM sąskaita faktūra arba kasos aparato kvitas) ir atitinkamai turi būti sumokėjimą patvirtinantis dokumentas t. y., kai už nuomos paslaugas atsiskaitoma banko pavedimu - banko sąskaitos išrašas, arba jeigu sumokama grynais pinigais ir pinigai priimami kasoje, tai kasos pajamų orderis arba kasos aparato kvitas, kai atsiskaitymas fiksuojamas kasos aparatu, o jeigu pinigai priimami ne kasoje, - pinigų priėmimo kvitas.


2. Kai gyventojas nuomoja patalpas (komercinės ar gyvenamosios paskirties) kitam gyventojui ar įmonei

Gyvenamosios paskirties patalpos gali būti nuomojamos įsigijus verslo liudijimą gyvenamųjų patalpų nuomai. Su šiuo verslo liudijimu gali būti nuomojamos patalpos tik gyventojams (įskaitant ir vykdantiems individualią veiklą tiek su verslo liudijimu, tiek įregistruotą pagal pažymą) ir tik gyvenamosios paskirties. Gyventojų, vykdančių veiklą su verslo liudijimu buhalterinės apskaitos tvarkymą reglamentuoja Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 415 „Dėl Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo" (toliau – Taisyklės). Pagal šių taisyklių nuostatas gyventojas vykdantis veiklą su verslo liudijimu (šiuo atveju nuomojantis gyvenamosios paskirties patalpas) privalo išrašyti Prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitą, kai paslaugų gavėjas jo paprašo, o kai nuomotojas yra PVM mokėtojas – išrašo PVM sąskaitas faktūras).
Bet kokios paskirties nekilnojamasis turtas (įskaitant ir gyvenamosios paskirties patalpas) gali būti nuomojamas, metams pasibaigus, iki kitų metų gegužės 1 dienos, deklaruojant iš nekilnojamojo turto nuomos gautas pajamas ir nuo jų sumokant gyventojų pajamų mokestį. Šiuo būdu nekilnojamąjį turtą nuomojančiam gyventojui nėra nustatytos prievolės išrašyti apskaitos dokumentą nuomininkui (išskyrus turtą nuomojančius gyventojus, PVM mokėtojus, kuriems yra prievolė išrašyti PVM sąskaitas faktūras).
Kai nekilnojamasis turtas yra nuomojamas gyventojui, vykdančiam individualią veiklą pagal pažymą, tai pastarasis gyventojas turi turėti visus pirminius nuomos išlaidas pagrindžiančius dokumentus. Tokiais dokumentais galėtų būti sudaryta nuomos sutartis ir pinigų sumokėjimo faktą patvirtinantys dokumentai. Tuo atveju, kai už nuomos paslaugas atsiskaitoma pavedimu - banko pavedimo išrašas, o kai atsiskaitoma grynaisiais pinigais - veiklą vykdančio gyventojo išrašytas pinigų išmokėjimo kvitas (jei nekilnojamojo turto nuomotojas yra PVM mokėtojas, tai jam yra nustatyta pareiga išrašyti PVM sąskaitą faktūrą).
Kai gyventojas nekilnojamąjį turtą (įskaitant ir gyvenamosios paskirties patalpas) nuomoja juridiniam asmeniui, tai tokios išmokos priskiriamos A klasės pajamoms, nuo kurių mokestį apskaičiuoja ir sumoka išmoką išmokėjęs juridinis asmuo. Šiuo atveju turėtų būti sudaryta nuomos sutartis ir pinigų sumokėjimo faktą patvirtinantys dokumentai: kai už nuomos paslaugas atsiskaitoma pavedimu - banko sąskaitos išrašas, kai atsiskaitoma grynaisiais pinigais – kasos išlaidų orderis (jei atsiskaitoma įmonės kasoje) arba juridinio asmens išrašytas pinigų išmokėjimo kvitas, kai atsiskaitymas vyksta ne įmonės kasoje (pas paslaugų teikėją (jei nekilnojamojo turto nuomotojas yra PVM mokėtojas, tai jam yra nustatyta pareiga išrašyti PVM sąskaitą faktūrą).