Pažymų apie atsiskaitymą su biudžetais išdavimas

Paslaugos pavadinimas

Pažymų apie atsiskaitymą su biudžetais išdavimas.   

                     

Paslaugos gavėjai

Fiziniai ir juridiniai asmenys.

 

Paslaugos apibūdinimas

 

Mokesčių administratorius mokesčių mokėtojams, pateikusiems prašymus, ir institucijoms, pateikusioms prašymus arba sudariusioms duomenų teikimo sutartį, išduoda atsiskaitymo su valstybės ir/ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais (FR0320 forma) arba nepakankamo atsiskaitymo su valstybės ir/ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais (forma FR0321) pažymas.

Paslaugos trukmė

3 darbo dienos nuo prašymo gavimo dienos, jei mokesčių mokėtojas neskolingas valstybės ir/ar savivaldybių biudžetams.

9 darbo dienos, jei mokesčių mokėtojas skolingas valstybės ir/ar savivaldybių biudžetams.

Prašymo forma

Prašymo išduoti atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažymą FR0319 forma.

Prašymo išduoti atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažymą FR0319I forma.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti

- FR0319 formos prašymas, jei teikia mokesčių mokėtojas;

- FR0319I formos prašymas, jei teikia institucija, kuri nėra su Valstybine mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos pasirašiusi duomenų teikimo sutarties;

- asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, jei pažyma atsiimama apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje;

- įgaliojimas, jei prašymą teikia įgaliotas asmuo.

Paslaugos teikimo būdai

Elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo Mano VMI sritį, Elektroniniu būdu per Elektroninius valdžios vartus, paštu, tiesiogiai.

Paslaugos teikėjas

Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

 

Paslaugos vadovas

Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau – MIC).

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas;

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. VA-67 „Dėl Mokesčių mokėtojų skolingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo";

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. lapkričio 18 d. įsakymas Nr. V-298 "Dėl Atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais bei valstybės pinigų fondais pažymų išdavimo taisyklių bei FR0319, FR0320 ir FR0321 formų patvirtinimo".

Teisės aktus galima rasti Teisės aktų registro svetainėje www.e-tar.lt. Pasikeitus teisės aktui, žiūrėti aktualią dokumento redakciją.


Failas Prašymo išduoti atsiskaitymo su valstybės ir/ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažymą rengimas (kai pažymą rengia juridinis asmuo)
Failas Prašymo išduoti atsiskaitymo su valstybės ir/ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažymą rengimas (kai pažymą užsako institucija)

Paslaugos naudojimosi per Mano VMI statistika