Pažymų, patvirtinančių Lietuvos rezidento rezidavimo vietą, išdavimas

Paslaugos pavadinimas

Pažymų, patvirtinančių Lietuvos rezidento rezidavimo vietą, išdavimas.

Paslaugos gavėjai

Juridiniai ir fiziniai asmenys.

Paslaugos apibūdinimas

 

Lietuvos subjektas, gaunantis ar gavęs pajamas iš tos užsienio valstybės ar toje valstybėje, su kuria sudaryta ir taikoma Dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis (toliau —Sutartis), ir norintis, kad jam būtų taikomos Sutartyje nustatytos mokesčių lengvatos, mokesčių administratoriaus gali prašyti patvirtinimo, kad jis yra Lietuvos rezidentas Sutarties tikslams (FR0254 (DAS-4) forma arba užsienio valstybės mokesčių administratoriaus rezidavimo vietą patvirtinanti pažyma). 

Paslaugos suteikimo trukmė

5 darbo dienos nuo prašymo pateikimo dienos.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti

Teikiant raštu:
- Laisvos formos prašymas;
- Užsienio valstybės mokesčių administratoriaus parengta rezidavimo vietą patvirtinanti pažyma, jei mokesčių mokėtojas tokią turi;
- Įgaliojimas, jei prašymą teikia įgaliotas asmuo.

Paslaugos teikimo būdai

Elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo Mano VMI sritį, tiesiogiai, paštu.

Paslaugos teikėjas

Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

Paslaugos vadovas

Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau – MIC).

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymas;

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas;

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2001 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. 159 „Dėl su tarptautinių dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių taikymu susijusių FR0021 (DAS-1), FR0022 (DAS-2), FR0023 (DAS-3) ir FR0254 (DAS-4) formų pildymo taisyklių patvirtinimo".

Teisės aktus galima rasti Teisės aktų registro svetainėje www.e-tar.lt. Pasikeitus teisės aktui, žiūrėti aktualią dokumento redakciją.

 

Failas Asmens pripažinimas rezidentu Dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties tikslais

Paslaugos naudojimosi per Mano VMI statistika