Informaciniai pranešimai

« Grįžti

Dėl pelno mokesčio įstatymo pakeitimo

Atnaujinimo data: 2019-12-31

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad Lietuvos Respublikos Seimas 2019 m. gruodžio 17 d. priėmė Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2, 4, 12, 14, 30, 31, 55, 561 straipsnių, 3 priedėlio pakeitimo ir įstatymo papildymo 383, 402, 562 straipsniais įstatymą Nr. XIII-2694, kuriuo nustatytos naujos Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo teisinio reguliavimo nuostatos.

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2019 m. gruodžio 31 d. rašte Nr. (32.42-31-1E) RM-38273.
 

Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2, 4, 12, 14, 30, 31, 55, 56-1 straipsnių, 3 priedėlio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 38-3, 40-2, 56-2 straipsniais įstatymas Nr. XIII-2694 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/876276d02ad111eabe008ea93139d588

Informaciją parengė
Teisės departamentas