Planavimo dokumentai

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2018 metų veiklos planas.

Apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų (toliau – AVMI) 2018 metų veiklos planai: