Planavimo dokumentai

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2019 metų veiklos planas (projektas).

Apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų (toliau – AVMI) 2019 metų veiklos planai: