Planavimo dokumentai

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2019 metų veiklos planas.

Valstybinės mokesčių inspekcijos 2019 metų veiklos ataskaita.

Apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų (toliau – AVMI) 2019 metų veiklos planai: