Naujienos

« Grįžti

Dėl daugiašalės konvencijos įgyvendinimo ir taikymo 2019 m.

Atnaujinimo data: 2018-12-21

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad dar 2017 m. birželio 7 d. Lietuvos atstovai Paryžiuje pasirašė Daugiašalę konvenciją, kuria įgyvendinamos su mokesčių sutartimis susijusios priemonės, skirtos užkirsti kelią mokesčių bazės erozijai ir pelno perkėlimui (toliau – Daugiašalė konvencija). Tokiu būdu įsipareigota taip pakeisti dvišales dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis (toliau – DAIS), kad jos atitiktų Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (toliau – EBPO) ir G20 Mokesčių bazės erozijos ir pelno perkėlimo (angl. Base Erosion and Profit Sghifting) (toliau – BEPS) projekto rekomendacijas dėl priemonių, skirtų kovai su agresyviu mokesčių planavimu, susijusių su Hibridiniais neatitikimais (BEPS 2 Veiksmas), Piktnaudžiavimu sutartimis (BEPS 6 Veiksmas), Nuolatinių buveinių vengimu (BEPS 7 Veiksmas) ir Ginčų sprendimo gerinimu (BEPS 14 Veiksmas).

Kadangi Daugiašalės konvencijos ratifikavimo dokumentai Lietuvos įgaliotų atstovų EBPO deponuoti 2018 m. rugsėjo 11 d., Lietuvoje ji įsigalios ir bus taikoma nuo 2019 m. sausio 1 d.

Platesnė informacija informaciniame pranešime, kuris yra paskelbtas VMI prie FM 2018 m. gruodžio 13 d. rašte Nr. (18.10-31-1E) RM-41320.

Informaciją parengė
Teisės departamentas