Naujienos

« Grįžti

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2 straipsnio 13 punkto papildymo, 7 straipsnio 1 dalies papildymo, 12 straipsnio 7 punkto pakeitimo, 30 straipsnio 2 dalies papildymo ir 31 straipsnio 1 dalies 15 punkto pakeitimo apibendrinto paaiškinimo (komentaro)

Atnaujinimo data: 2019-12-02

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu  Nr. 110, siekdama suvienodinti Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) taikymo tvarką, parengė PMĮ 2 straipsnio 13 punkto, 7 straipsnio 1 dalies, 12 straipsnio 7 punkto, 30 straipsnio 2 dalies ir 31 straipsnio 15 punkto apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimus, kurių nuostatos suderintos  su Lietuvos Respublikos finansų ministerija (2019-11-26 raštas Nr. ((14.41E)-5K-1917924)-6K-1906172).

Komentaras papildomas paaiškinimu apie išvestinių finansinių priemonių apmokestinimo ypatumus (lyginamasis variantas). Šį komentarą galima rasti VMI prie FM Konsultacinės medžiagos kataloge.

Informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2019-11-29  rašte Nr. (18.10-31-1E) RM-35405.

Informaciją parengė
Teisės departamentas