Naujienos

Dėl VMI prie FM viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. VA-135 pakeitimo

Atnaujinimo data: 2018-10-10

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. VA-77 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. VA-135 „Dėl mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo" pakeitimo" (TAR, 2018-15818, toliau - įsakymas), pakeistos Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklės (toliau – taisyklės).
Pakeitimai atlikti atsižvelgiant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teikiamų administracinių paslaugų modernizavimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 1K-283 „Dėl finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų, įmonių teikiamų administracinių paslaugų modernizavimo priemonių plano patvirtinimo", patvirtintą 15 priemonę „Atsisakyti perteklinių informacinių įpareigojimų – juridinio asmens sprendimo nevykdyti veiklos kopijos pateikimo" (toliau – sprendimas). Siekiant mažinti mokesčių mokėtojų patiriamą administracinę naštą, taisyklėse atsisakoma nuostatų susijusių su sprendimo kopijos pateikimu Valstybinei mokesčių inspekcijai.

VMI prie FM pažymi, kad įsakymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 dieną.

Informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2018-10-05 rašte Nr. (32.44-31-3E)-RM-34442.

Informaciją parengė
Teisės departamentas