Kokiu būdu galima pateikti prašymą FR0512 bei kada prašymas nenagrinėjamas?

 

Aspektas Komentaras
Kokia prašymo versija teikiama? Nuo 2019-01-01 teikiama prašymo FR0512 formos 4 versija.
Kaip teikiamas prašymas?
Nuo 2022-01-01 skiriant pajamų mokesčio dalį už 2021 m. ir vėlesnius metus, bus priimamas ir nagrinėjamas tik elektroniniu būdu per elektroninio deklaravimo sistemą (EDS) pateiktas prašymas.
 
Prašymas už 2020 m., 2019 m. ir ankstesnius metus teikiamas tokiais būdais:
 • elektroniniu būdu per elektroninio deklaravimo sistemą (EDS);
 • įteikti tiesiogiai VMI. Užpildytą popierinę formą galima pateikti bet kurioje VMI;
 • atsiųsti paštu (išskyrus elektroninį paštą). Užpildytą popierinę formą galima atsiųsti į VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyrių adresu: Neravų g. 8, 66257 Druskininkai.
 • pateikti ir per e.VMI mobiliąją aplikaciją.
Kokie dokumentai teikiami su prašymu?
Teikiant Prašymą už 2020 m. ir ankstesnius metus teikiančio asmens tapatybei nustatyti prašymą tiesiogiai VMI teikiantis ar paštu jį siunčiantis gyventojas (jo atstovas) kartu su prašymu turi pateikti:
 • savo asmens tapatybės dokumentą, kai prašymą tiesiogiai VMI teikia pats gyventojas;
 • savo asmens tapatybės dokumentą ir notaro išduotą įgaliojimą, patvirtinantį atstovavimą gyventojui, pageidaujančiam skirti pajamų mokesčio dalį, kai prašymą tiesiogiai VMI teikia gyventojo atstovas;
 • notaro išduotą įgaliojimą, patvirtinantį atstovavimą gyventojui, pageidaujančiam skirti pajamų mokesčio dalį, kai atstovas gyventojo prašymą siunčia paštu.
Jei šiuose 1 - 3 punktuose paminėti dokumentai kartu su prašymu nepateikiami, įskaitant atvejus, kai prašymą už gyventoją teikia kitas asmuo, neturintis tokios teisės, tai prašymas nenagrinėjamas ir apie tai prašymą teikiančiam asmeniui pranešama:
 • iš karto žodžiu, kai prašymas teikiamas tiesiogiai VMI;
 • per 3 darbo dienas EDS vartotojo nurodytu elektroninio pašto adresu, o jei šis adresas nenurodytas, pranešimas pateikiamas tik EDS, kai prašymas teikiamas elektroniniu būdu;
 • per 30 dienų EDS vartotojo nurodytu elektroninio pašto adresu, o kai šis adresas nenurodytas – telefonu arba gyventojo gyvenamosios vietos adresu, žinomu VMI, kai prašymas atsiųstas paštu.
Kada prašymas laikomas nepateiktu Prašymas laikomas nepateiktu (negautu), kai jame nenurodytas gyventojo, pageidaujančio pervesti sumokėto pajamų mokesčio dalį, identifikacinis numeris (asmens kodas) arba nurodytas klaidingas.
Kokiais atvejais prašymas nenagrinėjamas?
Prašymas nenagrinėjamas, jeigu:
 • Prašymas pateiktas po nustatyto termino (gegužės 2 d.), už 2019 metus po liepos 1 d.;
 • pateiktas nustatytos formos reikalavimų neatitinkantis Prašymas arba pateikti ne visi dokumentai;
 • klaidingas ar nevisiškai užpildytas nustatytos formos Prašymas nebuvo patikslintas iki kalendorinių metų, einančių po tų metų, už kuriuos nuo gautų pajamų prašoma pervesti sumokėto pajamų mokesčio dalį, rugpjūčio 20 d.;
 • gyventojas privalo pateikti metinę pajamų deklaraciją, tačiau jos iki kitų metų (už kuriuos nuo gautų pajamų sumokėto pajamų mokesčio dalį prašoma pervesti) gegužės 2 d., už 2019 metus - liepos 1 d. nebuvo pateikęs;
 • VMI gauna gyventojo arba teisėsaugos institucijos pranešimą, kad Prašymas pateiktas gyventojo vardu be jo sutikimo, neteisėtai pasinaudojus jo asmens duomenimis.
Kai dviejų ar daugiau gyventojų prašymai atsiunčiami paštu viename voke, o nustatyta tvarka išduoti įgaliojimai jame nepridėti, apie tai, kad prašymai nebus nagrinėjami, pranešama siuntėjui (kai siuntėjo adresas nurodytas) arba gyventojams, kurių vardu prašymai pateikti (kai siuntėjo adresas nenurodytas).(nuostata galioja teikiant prašymą už 2020 m. ir ankstesnius metus).