Prašymų pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms priėmimas


Paslaugos pavadinimas

Prašymų pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms priėmimas.

Paslaugos gavėjai

Nuolatiniai Lietuvos gyventojai.

Paslaugos apibūdinimas

 

Nuolatiniai Lietuvos gyventojai gali skirti iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) iki 1 procento pajamų mokesčio sumos politinėms partijoms.

Prašymo forma ir pateikimo terminas

Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms FR0512 forma (toliau — Prašymas).
Gyventojas turi teisę pateikti Prašymą, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, iki kito mokestinio laikotarpio gegužės 1 dienos, o tikslinti — iki rugpjūčio 20 dienos.
Prašyme skirti mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms galima nurodyti nuo 1 iki 5 metų paramos skyrimo laikotarpį.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti

- Prašymas, kuriame įrašyti pasirinkti vienetai, turintys teisę gauti paramą, ir (arba) politinės partijos;
arba
- du atskiri Prašymai, kurių viename būtų įrašyti tik vienetai, turintys teisę gauti paramą, o kitame — tik politinės partijos, jei gyventojas pageidauja dalį pajamų mokesčio skirti politinėms partijoms;
- asmens tapatybės dokumentas, jei prašymas teikiamas tiesiogiai;
- įgaliojimas, jei prašymą teikia įgaliotas asmuo tiesiogiai arba paštu.

Paslaugos teikimo būdai

Prašymus galima pateikti elektroniniu būdu per Elektroninę deklaravimo sistemą, tiesiogiai arba paštu siunčiant į VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyrių adresu: Neravų g. 8, 66257 Druskininkai.

Paslaugos teikėjas

Pajamų mokesčio dalį apskaičiuoja ir perveda Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Paslaugos vadovas

Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau – MIC).

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas;

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. V-45 „Dėl Nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymo pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos Lietuvos vienetams, pagal Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, FR0512 formos ir jos užpildymo bei pateikimo taisyklių patvirtinimo".

Teisės aktus galima rasti Teisės aktų registro svetainėje www.e-tar.lt. Pasikeitus teisės aktui, žiūrėti aktualią dokumento redakciją.

 

Daugiau informacijos apie paramos gavėjus rasite čia.