Informaciniai pranešimai

« Grįžti

Dėl pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo

Atnaujinimo data: 2019-01-02

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos parengė paaiškinimą apie priimtų 2018 metų gruodžio 11 dienos Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1707 ir 2018 metų gruodžio 11 dienos Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 84 ir 85 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1708 nuostatų taikymą.

Šiais pakeitimais nuo 2019 metų sausio 1 d. nustatytas:

lengvatinis 9 proc. PVM tarifas malkoms ir medienos produktams;

lengvatinis 5 proc. PVM tarifas laikraščiams, žurnalams ir kitiems periodiniams leidiniams.

Nuo 2019 metų liepos 1 d. juridiniai asmenys, kurių pajamos iš ekonominės veiklos neviršija 300 000 eurų, turės teisę mokestiniu laikotarpiu laikyti kalendorinį ketvirtį.

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2018 m. gruodžio 21 d. rašte Nr. (18.2-31-2 E) RM-42492.


Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kokiai parduodamai medienai nuo 2019 m. sausio 1 d. taikomas lengvatinis 9 proc. PVM tarifas?


Nuo 2019 m. sausio 1 d. buitiniams energijos vartotojams, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme (t. y. fiziniams asmenims, perkantiems energiją asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su ūkine komercine ar profesine veikla), tiekiamoms malkoms ir medienos produktams, skirtiems kūrenimui, vietoj galiojusio standartinio PVM tarifo nustatytas lengvatinis 9 proc. PVM tarifas (PVMĮ 19 str. 3 dalies 5 punktas).
Medienos produktai (įskaitant malkas), skirti kūrenimui, apima prekes, nurodytas Kombinuotosios nomenklatūros (toliau – KN) 4401 pozicijoje: malkinę medieną, turinčią rąstgalių, pliauskų, šakų, žabų kūlelių arba panašų pavidalą; medienos skiedras arba smulkinius; pjuvenas, medienos atliekas (išskyrus atliekas, kurias deginti galima tik atliekų deginimo įrenginiuose) ir atraižas, aglomeruotas ir neaglomeruotas ir turinčias rąstgalių, briketų, granulių arba panašų pavidalą ir kitus medienos (spygliuočių ir/ar ne spygliuočių) produktus.
Atliekų, kurias deginti galima tik atliekų deginimo įrenginiuose ir kurių deginti buitiniai vartotojai negali (pvz., susidariusių baldų ar kt. gamyboje ir/ar kurios yra chemiškai ar kitaip apdorotos), tiekimui lengvatinis PVM tarifas netaikomas. Tačiau miško kirtimo liekanoms tokioms kaip: kelmų antžeminė dalis, nuopjovos, susmulkinta pjūvių mediena, medžių viršūnės, šakos, smulkių medžių stiebai, trako medžių ir krūmų stiebai ir kt., kai jos tiekiamos buitiniams energijos vartotojams, taikomas lengvatinis 9 proc. PVM tarifas.


2. Ar lengvatinis 9 proc. PVM tarifas taikomas visų parduodamų briketų, kurie gali būti naudojami kūrenimui, pardavimui?


Lengvatinis 9 proc. PVM tarifas gali būti taikomas tik iš medienos atliekų ir atraižų pagamintų briketų, kurie klasifikuojami KN 4401 pozicijoje, pardavimui. Kitaip tariant, kūrenimui naudojamų briketų, pagamintų ne iš medienos, o iš kitų produktų (pvz., iš grikių lukštų, šiaudų) pardavimas yra apmokestinamas, taikant standartinį 21 proc. PVM tarifą.


3. Ar prekėms, klasifikuojamoms KN 4401 pozicijoje, kurios gali būti skirtos tiek kūrenimui, tiek kitoms reikmėms, gali būti taikomas lengvatinis 9 proc. PVM tarifas?


Jeigu KN 4401 pozicijoje klasifikuojamos prekės gali būti skirtos tiek kūrenimui, tiek kitoms reikmėms (pvz., ąžuolinių vyno statinių, romo statinių ir pan. rūkymo kaladėlės, pjuvenų briketai ir kt.), išskyrus atliekas, kurias galima deginti tik atliekų deginimo įrenginiuose, tai neatsižvelgiant į prekių naudojimo paskirtį, jų pardavimui gali būti taikomas lengvatinis 9 proc. PVM tarifas.


4. Kokiais atvejais laikoma, kad medienos produktai (įskaitant malkas) parduodami buitiniams energijos vartotojams ir taikomas lengvatinis 9 proc. PVM tarifas?


Buitiniai energijos vartotojai - fiziniai asmenys, perkantys energiją asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su ūkine komercine ar profesine veikla.

Pagrindiniai PVM tarifo taikymo principai, kai medienos produktų (įskaitant malkas) pardavimas įforminamas kasos aparato kvitu turėtų būti tokie:

- kai nurodytas prekes įsigyja juridinis asmuo, taikomas standartinis 21 proc. PVM tarifas;
- kai šias prekes įsigyja fizinis (ar neidentifikuotas) asmuo, o pardavimas įforminamas tik kasos aparato kvitu, nors toks kvitas kai kuriais atvejais ir gali būti laikomas PVM sąskaita faktūra, lengvatinis 9 proc. PVM tarifas taikomas nereikalaujant papildomų įrodymų pateikimo;
- kai nurodytų prekių pardavimas įforminamas kasos aparato kvitu, o pirkėjui (įskaitant fizinį asmenį) paprašius papildomai išduodama PVM sąskaita faktūra, taikomas standartinis 21 proc. PVM tarifas.

Tačiau kai pardavėjas nenaudoja kasos aparato ir pardavimai įforminami tik PVM sąskaita faktūra, tai fiziniam asmeniui parduodamiems medienos produktams (įskaitant malkas) lengvatinis 9 proc. PVM tarifas taikomas tik turint papildomus įrodymus, kitais atvejais nurodytųjų prekių pardavimams (įskaitant atvejus, kai prekės parduotos fiziniams asmenims, nepateikusiems įrodymų/patvirtinimų) taikomas 21 proc. PVM tarifas.


5. Įmonė fiziniams asmenims parduoda malkas ir/ar medienos produktus, skirtus kūrenimui, kurių pardavimui išrašo PVM sąskaitą faktūrą. Ar parduodamų malkų/medienos produktų 9 proc. lengvatinio PVM tarifo taikymo pagrįstumo patvirtinimui būtų tinkamas pirkėjo – fizinio asmens raštiškas patvirtinimas, kad jis perka prekes kaip buitinis vartotojas ir įsigytos prekės bus naudojamos asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su ūkine komercine ar profesine veikla?


Taip, tinkamas.


6. Kaip teisingai taikyti PVM tarifą parduodamiems medienos produktams (įskaitant malkas), kai fiziniam (ar neidentifikuotam) asmeniui kasos aparato kvite išskiriamas 9 proc. PVM tarifas, o po to pirkėjas paprašo išrašyti PVM sąskaitą faktūrą?


Kai nurodytų prekių pardavimas įforminamas kasos aparato kvitu, jame gali būti išskirtas 9 proc. lengvatinis PVM tarifas, nes pardavimo metu pardavėjui nebuvo galimybės identifikuoti pirkėjo statuso. Tačiau, jeigu pirkėjas (įskaitant fizinį asmenį) vėliau paprašo papildomai išduoti PVM sąskaitą faktūrą, pardavimui turi būti taikomas standartinis 21 proc. PVM tarifas. Todėl pirmiausia kasos kvite neteisingai atspausdinti duomenys taisomi Kasos aparatų ir tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų naudojimo taisyklių, patvirtintų VMI prie FM viršininko 2003 m. rugsėjo 18 d. įsakymu V-255, nurodyta tvarka, tada patikslinti kvito duomenys įrašomi į PVM sąskaitą faktūrą.


7. Ar lengvatinis 9 proc. PVM tarifas taikomas gluosniams, karklams ir žilvičiams bei jų produktams, taip pat medžių kankorėžiams?


Gluosniai, karklai, žilvičiai ir jų produktai kūrenimui (ne pynimui) – klasifikuojami KN 4401 pozicijoje ir jų pardavimui gali būti taikomas lengvatinis 9 proc. PVM tarifas.
Medžių kankorėžiai (ne dekoratyviniams tikslams) – klasifikuojami KN 1404 pozicijoje ir parduodami, taikant standartinį 21 proc. PVM tarifą.


8. Ar lengvatinis 9 proc. PVM tarifas taikomas granulėms / briketams, skirtiems kūrenimui, kurių sudėtyje yra medienos, šiaudų, biomasės išspaudų. Jeigu minėtose granulėse / briketuose yra medienos ir biomasės, ar svarbi proporcija?


Granulės / briketai – klasifikuojami pagal dominuojantį komponentą:
- jeigu dominuoja (daugiau kaip 50 %) mediena, klasifikuojami KN 4401 pozicijoje - jų pardavimui gali būti taikomas lengvatinis 9 proc. PVM tarifas;
- jeigu dominuoja kiti komponentai, tai granulės / briketai klasifikuojami atitinkamai, pagal dominuojančius elementus kitose KN pozicijose – parduodami, taikant standartinį 21 proc. PVM tarifą.


9. Ar medienos produktų (įskaitant malkas) pardavimui taikomas lengvatinis 9 proc. PVM tarifas, kai nurodytų prekių pardavimas įforminamas kasos aparato kvitu, papildomai išduodama PVM sąskaita faktūra, o pirkėjas – fizinis asmuo pateikia raštišką patvirtinimą, kad įsigyti medienos produktai (įskaitant malkas) bus naudojami šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su ūkine komercine ar profesine veikla?


Kai medienos produktų (įskaitant malkas) pardavimas įforminamas kasos aparato kvitu, tačiau papildomai išrašoma PVM sąskaita faktūra (tiek pirkėjo prašymu, tiek pardavėjo iniciatyva), nurodytųjų prekių pardavimui taikomas standartinis 21 proc. PVM tarifas, neatsižvelgiant į pirkėjo – fizinio asmens - pateiktą patvirtinimą.


10. Ar lengvatinis 9 proc. PVM tarifas gali būti taikomas uždegimo pagaliukams, kurie gaminami iš medienos likučių, ir įkūrimo priemonėms, kurios gaunamos tekinant rąstą (tekinant rąstą gautas plaušas susukamas ir susmulkinamas)?


Jeigu uždegimo pagaliukai ir įkūrimo priemonės yra įmirkytos degiomis medžiagomis (pvz., vašku ar kitais naftos produktais) ar kitaip apdorotos, jos KN 4401 pozicijai nepriskiriamos (skiriamos į KN 3606 poziciją) ir jų pardavimui visais atvejais taikomas standartinis PVM tarifas.
Jeigu uždegimo pagaliukai tik suskaldyti ir niekuo neapdoroti – jie patenka į KN 4401 poziciją ir jų pardavimui gali būti taikomas lengvatinis 9 proc. PVM tarifas.


11. Kokia tvarka lengvatinis PVM tarifas taikomas medienos produktams (įskaitant malkas), kai jie parduodami fiziniams asmenims, kuriems už kietą kurą kompensacijas teikia savivaldybė?


Kai malkų ir/ar medienos produktų, skirtų kūrenimui, pardavimui išrašoma PVM sąskaita faktūra (kasos kvitas neišduodamas), tai parduodamų malkų/medienos produktų 9 proc. lengvatinio PVM tarifo taikymo fiziniams asmenims, kuriems už kietą kurą kompensacijas teikia savivaldybė, kaip ir kitiems fiziniams asmenims, pagrįstumo patvirtinimui būtų tinkamas pirkėjo – fizinio asmens raštiškas patvirtinimas, kad jis perka prekes kaip buitinis vartotojas ir įsigytos prekės bus naudojamos asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su ūkine komercine ar profesine veikla, ar pateiktas kitoks raštiškas įrodymas (pvz. savivaldybės informacija apie tai, kad konkrečiam asmeniui kompensuojamas malkų įsigijimas, vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu ar pan.).
Jeigu parduodamų malkų ir/ar medienos produktų, skirtų kūrenimui, pardavimas įforminamas kasos aparato kvitu, tačiau pirkėjas – fizinis asmuo prašo, kad jam dėl savivaldybės teikiamos kompensacijos už kietą kurą būtų išrašyta ir PVM sąskaita faktūra, tai lengvatinis 9 proc. PVM tarifas gali būti taikomas tik tokiu atveju, jeigu pardavėjas, išdavęs kasos aparato kvitą, išrašytų ne PVM sąskaitą faktūrą, o laisvos formos dokumentą, kuriame būtų nurodyta, koks fizinis asmuo, kada, kokį kiekį, už kokią sumą, kokių medienos produktų (įskaitant malkas) pirko ir koks kasos aparato kvitas buvo išduotas (laisvos formos patvirtinimas kartu su kasos aparato kvitu būtų pateikiami savivaldybei kompensacijai gauti).


Mokestinis PVM laikotarpis

1. Ar nuo 2019 metų liepos 1 d. PVM mokėtojai fiziniai asmenys turės teisę PVM mokestiniu laikotarpiu laikyti kalendorinį ketvirtį?


Ne. Šia teise galės pasinaudoti tik PVM mokėtojai juridiniai asmenys, kurių pajamos iš ekonominės veiklos praėjusiais metais neviršijo 300000 eurų, bet tik tie juridiniai asmenys, kurie neįsigyja prekių iš kitų valstybių narių / paslaugų iš kitų valstybių narių PVM mokėtojų, už kurias privalo apskaičiuoti ir sumokėti PVM PVMĮ 95 str. 2 dalyje nustatyta tvarka. Fizinių asmenų PVM mokėtojų PVM mokestiniam laikotarpiui šis PVMĮ pakeitimas įtakos neturi. Jie ir toliau taikys kalendorinio pusmečio arba kalendorinio mėnesio PVM mokestinį laikotarpį.


2. Įmonė, PVM mokėtoja, kurios pajamos iš ekonominės veiklos per praėjusius kalendorinius metus neviršijo 300 000 eurų ir kuri nevykdo įsigijimų iš kitų valstybių narių, nuo š. m. liepos 1 d. nori taikyti kalendorinio ketvirčio mokestinį PVM laikotarpį. Kada ir kokiu būdu įmonė turi mokesčių administratoriui pateikti Prašymą nustatyti pridėtinės vertės mokesčio mokestinį laikotarpį (toliau – Prašymas)?


Prašymą mokesčių administratoriui įmonė gali pateikti 2019 m. birželio mėn. Įmonė Prašymą turės pateikti per Mano VMI, užsakant paslaugą „Prašymas nustatyti kitą PVM mokestinį laikotarpį".


3. Įmonė, PVM mokėtoja, kuriai nuo 2019 m. liepos 1 d. automatiškai taikomas kalendorinio ketvirčio mokestinis PVM laikotarpis, nuo liepos 1 d. nori taikyti kalendorinio mėnesio PVM mokestinį laikotarpį. Kada ir kokiu būdu įmonė turi mokesčių administratoriui pateikti Prašymą?


Jeigu nuo 2019 m. liepos 1 d. įmonė pageidauja taikyti kalendorinio mėnesio mokestinį laikotarpį, ji turi pateikti mokesčių administratoriui Prašymą. Prašymą mokesčių administratoriui Įmonė gali pateikti laikotarpyje nuo 2019 m. birželio 1 dienos iki birželio 30 dienos. Prašymą pateikiamas per Mano VMI, užsakant paslaugą „Prašymas nustatyti kitą PVM mokestinį laikotarpį". Jeigu įmonė Prašymą teiks nuo 2019 m. liepos 1 d. iki 2019 m. liepos 31 d., ji mokesčių administratoriui turės pateikti laisvos formos popierinę Prašymo formą (tokia Prašymo forma galės būti pateikiama tiek įteikiant tiesiogiai, tiek paštu, tiek kaip paklausimas per Mano VMI).


4. Įmonė, PVM mokėtoja, kurios pajamos iš ekonominės veiklos per praėjusius kalendorinius metus neviršijo 300 000 eurų ir kuri nevykdė įsigijimų iš kitų valstybių narių, nuo š. m. spalio 1 d. nori taikyti kalendorinio ketvirčio mokestinį PVM laikotarpį. Kada ir kokiu būdu įmonė turi pateikti Prašymą mokesčių administratoriui?


Prašymą mokesčių administratoriui įmonė turės pateikti ne vėliau kaip 8 darbo dienos iki prašomo PVM mokestinio laikotarpio taikymo pradžios, t. y. iki rugsėjo 18 dienos. Prašymą mokesčių administratoriui įmonė turės pateikti per Mano VMI, užsakant paslaugą „Prašymas nustatyti kitą PVM mokestinį laikotarpį".


5. Įmonė taiko kalendorinio ketvirčio mokestinį laikotarpį. Prasidėjus ketvirčiui, tarkim spalio mėnesį, įmonė nusprendžia, kad ji nori taikyti kalendorinio mėnesio PVM mokestinį laikotarpį. Nuo kurios datos įmonė galės taikyti kalendorinio mėnesio PVM mokestinį laikotarpį?


Įmonė kalendorinio mėnesio PVM mokestinį laikotarpį galės taikyti nuo kitų metų sausio 1 dienos. Tuo tikslu įmonė ne vėliau, kaip 8 darbo dienos iki šio mokestinio laikotarpio taikymo pradžios turi pateikti Prašymą mokesčių administratoriui.


6. Ar įmonė, PVM mokėtoja, kurios pajamos iš ekonominės veiklos per praėjusius kalendorinius metus viršijo 300 000 eurų, gali taikyti ketvirčio mokestinį PVM laikotarpį?


Negali, nes įmonės pajamos iš ekonominės veiklos per praėjusius kalendorinius metus viršijo 300 000 eurų.


7. Įmonės, PVM mokėtojos, pajamos iš ekonominės veiklos per praėjusius kalendorinius metus neviršijo 300 000 eurų, tačiau jau šių metų birželio mėnesį įmonės pajamos iš ekonominės veiklos einamaisiais metais viršijo 300 000 eurų. Ar įmonė šiais metais gali taikyti ketvirčio mokestinį PVM laikotarpį?


Gali, jeigu neįsigyja prekių iš kitų valstybių narių / paslaugų iš kitų valstybių narių PVM mokėtojų, už kurias privalo apskaičiuoti ir sumokėti PVM PVMĮ 95 str. 2 dalyje nustatyta tvarka.


8. Įmonė buvo įsteigta 2018 metų sausio mėnesį, o PVM mokėtoja įregistruota gegužės mėnesį. 2018 metų sausio – balandžio mėnesiais įmonės pajamos iš ekonominės veiklos sudarė 40 000 eurų, gegužės – gruodžio mėnesiais – 280 000 eurų. Ar ši įmonė nuo š. m. liepos 1 d. gali taikyti kalendorinio ketvirčio mokestinį PVM laikotarpį?


Negali, nes įmonės pajamos iš ekonominės veiklos per praėjusius kalendorinius metus viršijo 300 000 eurų (40 000 + 80 000).


9. Kaip suprantama Pridėtinės vertės mokesčio mokestinio laikotarpio nustatymo taisyklėse vartojama sąvoka „naujai įsteigti PVM mokėtojai"?


Taisyklėse vartojama sąvoka „naujai įsteigti PVM mokėtojai" suprantama kaip einamaisiais metais į PVM mokėtojų registrą įregistruoti PVM mokėtojai nuo jų įregistravimo dienos iki einamųjų metų pabaigos.


10. Įmonė buvo įsteigta 2019 metų sausio mėnesį, o PVM mokėtoja įregistruota kovo mėnesį. 2019 metų sausio – vasario mėnesiais įmonės pajamos iš ekonominės veiklos sudarė 45 000 eurų, kovo – gegužės mėnesiais – 280 000 eurų. Ar šis naujai įsteigtas PVM mokėtojas nuo š. m. liepos 1 d. gali taikyti kalendorinio ketvirčio mokestinį PVM laikotarpį??


Negali, nes naujai įsteigto PVM mokėtojo pajamos iš ekonominės veiklos einamaisiais kalendoriniais metais viršijo 300 000 eurų (45 000 + 280 000).


11. Įmonė įsteigta 2019 metų sausio mėnesį, o PVM mokėtoja įregistruota kovo mėnesį. Įmonė nori taikyti kitokį PVM mokestinį laikotarpį. Nuo kada šis naujai įsteigtas PVM mokėtojas gali taikyti kitokį PVM mokestinį laikotarpį?


Įmonė kitokį PVM mokestinį laikotarpį galės taikyti nuo kitų metų sausio 1 dienos. Tuo tikslu įmonė ne vėliau, kaip 8 darbo dienos iki kito mokestinio laikotarpio taikymo pradžios (t. y. iki kitų metų sausio 1 dienos) turi pateikti Prašymą mokesčių administratoriui.


12. Ar reikia pateikti Prašymą taikyti kalendorinio mėnesio PVM mokestinį laikotarpį, jeigu kalendorinio ketvirčio PVM mokestinį laikotarpį taikančio PVM mokėtojo pajamos iš ekonominės veiklos per praėjusius kalendorinius metus ar einamaisiais kalendoriniais metais (kai yra naujai įsteigtas PVM mokėtojas) viršijo 300 000 eurų ?


Ne, nereikia. Kalendorinio ketvirčio PVM mokestinį laikotarpį taikantys PVM mokėtojai (išskyrus naujai įsteigtus PVM mokėtojus), kurių pajamos iš ekonominės veiklos per praėjusius kalendorinius metus viršijo 300 000 eurų, kalendorinio mėnesio PVM mokestinį laikotarpį be atskiro Prašymo turi pradėti taikyti nuo kitų metų pradžios. Kalendorinio ketvirčio PVM mokestinį laikotarpį taikantys naujai įsteigti PVM mokėtojai, kurių pajamos iš ekonominės veiklos einamaisiais kalendoriniais metais viršijo 300 000 eurų, kalendorinio mėnesio PVM mokestinį laikotarpį be atskiro Prašymo turi pradėti taikyti nuo kito ketvirčio, kada buvo viršyta 300 000 eurų riba, pradžios.


13. Įmonė gruodžio mėnesį pateikė Prašymą nuo kitų metų sausio 1 d. taikyti kalendorinio ketvirčio PVM mokestinį laikotarpį. Įmonė prognozavo, kad jos pajamos iš ekonominės veiklos per šiuos kalendorinius metus neviršys 300 000 eurų. Mokesčių administratorius priėmė Sprendimą dėl PVM ketvirčio mokestinio laikotarpio taikymo įmonei nuo kitų metų sausio 1 dienos. Kitų metų sausio mėnesį paaiškėjo, kad įmonės pajamos iš ekonominės veiklos per praėjusius kalendorinius metus viršijo 300 000 eurų. Ar gali įmonė nuo kitų metų sausio 1 dienos taikyti kalendorinio ketvirčio PVM mokestinį laikotarpį?


Ne, negali. Įmonė, kurios pajamos iš ekonominės veiklos per praėjusius kalendorinius metus viršijo 300 000 eurų, neatsižvelgiant į tai kad jai buvo išduotas mokesčių administratoriaus Sprendimas taikyti PVM ketvirčio mokestinį laikotarpį, nuo kitų metų sausio 1 d. be atskiro Prašymo turi taikyti kalendorinio mėnesio PVM mokestinį laikotarpį.


Atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmo taikymas nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d.

1. Kokioms prekėms nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. taikomas atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas?


Nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas taikomas tiekiamiems standiesiems diskams (iki 2022 m. vasario 28 d.) ir mobiliesiems telefonams, planšetėms bei nešiojamiesiems kompiuteriams (iki 2022 m. birželio 30 d.), kai šių prekių pirkėjai asmenys, registruoti PVM mokėtojais Lietuvos Respublikoje (išskyrus biudžetines įstaigas).


2. Kas yra laikoma planšete, nešiojamu kompiuteriu?


Planšetė ir nešiojamasis kompiuteris yra tokia prekė, kuri Kombinuotoje prekių nomenklatūroje (toliau – KN) yra klasifikuojama 8471 30 00 pozicijoje.


3. Kokiais atvejais tiekiant standžiuosius diskus, mobiliuosius telefonus, planšetes bei nešiojamuosius kompiuterius asmenims, registruotiems PVM mokėtojais Lietuvos Respublikoje (išskyrus biudžetines įstaigas) atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas netaikomas?


Jeigu pirkėjui (klientui) išduodamas kasos aparato kvitas ir kartu išrašoma PVM sąskaita faktūra, tai, neatsižvelgiant į pirkėjo statusą, prievolė už nurodytąsias prekes sumokėti PVM į biudžetą ir toliau lieka pardavėjui (atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas netaikomas).


4. Ar taikomas atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas, jei pirkėjas užsienio apmokestinamasis asmuo, kuris Lietuvoje neįsiregistravęs PVM mokėtoju?


Jeigu prekių (pirkėjas) yra užsienio apmokestinamasis asmuo, kuris nėra Lietuvoje įsiregistravęs PVM mokėtoju, tai jam atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas netaikomas, nors jis ir būtų įsiregistravęs PVM mokėtoju savo įsikūrimo ar bet kurioje kitoje (išskyrus Lietuvą) valstybėje narėje.


5. Ar parduodamam stacionariam kompiuteriui, kuriame yra standusis diskas, taikomas atvirkštinis apmokestinimas?


Ne. Stacionarių kompiuterių pardavimui visais atvejais taikomas įprastinė apmokestinimo PVM tvarka (prievolė sumokėti PVM į biudžetą tenka pardavėjui).


6. Ar parduodant nešiojamą kompiuterį ir kompiuterio krepšį (už atskirą kainą) abiejų prekių pardavimui taikomas atvirkštinis apmokestinimas?


Ne. Atvirkštinis apmokestinimas taikomas tik nešiojamo kompiuterio pardavimui.


7. Kaip taikomas atvirkštinis apmokestinimas PVM mechanizmas, kai, parduodant planšetę, papildomai dovanojamas modemas?


Atvirkštinis apmokestinimas taikomas planšetės pardavimui (bendrai sandorio kainai).


8. Kaip taikomas atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas, kai, sudarius sandorį dėl telekomunikacijos paslaugų pirkimo, papildomai dovanojama planšetė?


Tokiam sudarytam paslaugų teikimo sandoriui taikoma įprastinė apmokestinimo PVM tvarka (prievolė sumokėti PVM į biudžetą tenka pardavėjui).


9. Kaip taikomas atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas, perkant prekes elektroninėje parduotuvėje?


Kai pirkėjas save identifikuoja kaip LT PVM mokėtoją (išskyrus biudžetines įstaigas) ir už pirkinius elektroninėje parduotuvėje atsiskaito pavedimu (t. y. nėra išduodamas kasos aparato kvitas), tai pardavėjas, parduodamas standžiuosius diskus, mobiliuosius telefonus, planšetes bei nešiojamuosius kompiuterius, turi taikyti atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmą. Kitaip tariant, pirkėjas pardavėjui turėtų mokėti sumą be PVM. Tuo atveju, jei pirkėjas save identifikuojantis kaip LT PVM mokėtoją (išskyrus biudžetines įstaigas) elektroninėje parduotuvėje pateikęs užsakymą pasirenka apmokėjimą grynais pinigais atsiėmimo metu, tai tokiam pardavimui atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas nėra taikomas.


10. Kaip turi būti įformintas prekių tiekimas PVM sąskaita faktūra, kai prievolė už parduotas prekes išskaityti ir sumokėti PVM tenka pirkėjui (klientui)?


Prekių pardavėjas išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje nuo patiektų prekių apmokestinamosios vertės (kainos be PVM), taikydamas standartinį (21 proc. dydžio) PVM tarifą, turi apskaičiuoti PVM sumą. Taip pat, be kitų privalomų rekvizitų, teikiamų prekių PVM sąskaitoje faktūroje privalo įrašyti nuorodą „Atvirkštinis apmokestinimas".


11. Kaip standžiųjų diskų, mobiliųjų telefonų, planšečių bei nešiojamųjų kompiuterių pirkėjai, registruoti PVM mokėtojais Lietuvos Respublikoje (išskyrus biudžetines įstaigas), kurie PVM patys išskaito ir sumoka į biudžetą, už šias prekes turi atsiskaityti su prekių teikėjais?


Standžiųjų diskų, mobiliųjų telefonų, planšečių bei nešiojamųjų kompiuterių pirkėjai, registruoti PVM mokėtojais Lietuvos Respublikoje (išskyrus biudžetines įstaigas), atsiskaitydami su nurodytųjų prekių tiekėjais už prekes, kurių apskaičiuotą PVM patys pirkėjai turi išskaityti ir sumokėti į biudžetą, prekių tiekėjui sumoka atlygį be PVM (t.y., be PVM sąskaitoje faktūroje nurodytos už paminėtas prekes apskaičiuotos PVM sumos).


12. Kaip atvirkštinio apmokestinimo PVM sandorius PVM deklaracijos FR0600 formoje deklaruoja šių prekių tiekėjas?


Prekių tiekėjas, PVM mokėtojas, patiektų prekių, kurių PVM išskaito ir sumoka šių prekių pirkėjas, apmokestinamąją vertę be PVM (nurodytą išrašytoje patiektų prekių PVM sąskaitoje faktūroje) turi deklaruoti mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos FR0600 formos 12 laukelyje „PVM apmokestinami sandoriai, kai PVM išskaito pirkėjas (96 straipsnio nustatytais atvejais)". Tačiau šiam prekių tiekėjui į PVM deklaraciją nereikia įtraukti minėtų prekių išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje apskaičiuotos pardavimo PVM sumos.


13. Kaip įsigytų prekių, kurių PVM turi išskaityti ir sumokėti į biudžetą, sandorius PVM deklaracijos FR0600 formoje deklaruoja šių prekių pirkėjas?


Pirkėjas jam išrašytoje prekių tiekėjo (kurių PVM privalo išskaičiuoti ir sumokėti pirkėjas) PVM sąskaitoje faktūroje apskaičiuotą PVM sumą nuo šių prekių apmokestinamosios vertės (kainos be PVM) privalo įrašyti į mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos FR0600 formos 33 laukelį „Pardavimo PVM (96 straipsnio nustatytais atvejais)". Pažymėtina, kad pirkėjas šių įsigytų prekių apmokestinamosios vertės į savo mokestinio laikotarpio PVM deklaraciją neįtraukia.
Pirkėjas išskaičiuotą PVM sumą už įsigytas prekes (įrašytą į FR0600 formos 33 laukelį kaip pardavimo PVM) taip pat turi deklaruoti ir to paties mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos FR0600 formos 25 laukelyje kaip pirkimo PVM. Be to, tokia pirkimo PVM suma PVM įstatyme nustatyta tvarka gali būti pirkėjo atskaityta, t. y. įtraukta į PVM deklaracijos 35 laukelį kaip ir kitos pirkimo PVM sumos, jeigu įsigytos prekės yra skirtos šio PVM mokėtojo PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytai veiklai vykdyti.


14. Ar prekių, kurių pardavimui taikomas atvirkštinis apmokestinimas, pirkėjas privalo išskaityti ir sumokėti įsigytų prekių PVM, jeigu šių prekių tiekėjas PVM sąskaitoje faktūroje nenurodė, kad prievolė išskaityti tenka pirkėjui, neįrašė nuorodos „Atvirkštinis apmokestinimas"?


Taip. Pirkėjas, Lietuvos Respublikoje registruotas PVM mokėtojas (išskyrus biudžetines įstaigas), neatsižvelgdamas į tai, kad tiekėjo išrašytoje patiektų prekių PVM sąskaitoje faktūroje nėra atitinkamos nuorodos, pats turi išskaityti ir sumokėti į biudžetą apskaičiuotą šių prekių PVM (prekių tiekėjui už patiektas prekes turi mokėti atlygį be apskaičiuotosios PVM sumos).


15. Ar pirkėjas privalo išskaityti ir sumokėti PVM įsigytų prekių, kurių pardavimui taikomas atvirkštinis apmokestinimas, jeigu išrašytoje šių prekių PVM sąskaitoje faktūroje nėra nuorodos „Atvirkštinis apmokestinimas", pirkėjas sumokėjo paslaugų teikėjui atlygį su PVM, o paslaugų teikėjas patiektų prekių pardavimo PVM sumokėjo į biudžetą?


Taip. Ir šiuo aprašytuoju atveju pirkėjui, Lietuvos Respublikoje registruotam PVM mokėtoju (išskyrus biudžetines įstaigas) tenka prievolė išskaityti ir sumokėti į biudžetą PVM.
Pažymėtina, kad prekių tiekėjas savo padarytą deklaravimo klaidą (įtrauktą į PVM deklaraciją pardavimo PVM sumą) gali PVM deklaracijoje pataisyti, o iš pirkėjo paimtą PVM turi jam grąžinti.


16. Kaip turėtų atsispindėti PVM deklaracijose prekių tiekėjo išrašytoje kreditinėje PVM sąskaitoje faktūroje arba pirkėjo išrašytame debetiniame dokumente nurodyti duomenys?


Jeigu dėl PVM įstatymo 83 straipsnyje nurodytų pasikeitusių aplinkybių prekių tiekėjas išrašo atliktų patiektų prekių, kurių PVM turi išskaityti ir sumokėti į biudžetą pirkėjas, kreditinę PVM sąskaitą faktūrą, tai, atsižvelgdamas į tokios PVM sąskaitos faktūros duomenis, prekių pirkėjas atitinkamai mažina / didina (jeigu pagal kreditinę PVM sąskaitą mažėja / didėja PVM suma) 33, 25 ir 35 laukeliuose deklaruotas PVM sumas, o pardavėjas atitinkamai mažina / didina (jeigu pagal kreditinę PVM sąskaitą mažėja / didėja apmokestinamoji vertė) 12 laukelyje deklaruotą patiektų prekių apmokestinamąją vertę.
Jeigu, debetinį dokumentą išrašo pirkėjas, tai šiame dokumente apskaičiuota PVM suma pirkėjas atitinkamai mažina 33, 25 ir 35 laukeliuose deklaruotas PVM sumas, o pardavėjas mažina 12 laukelyje deklaruotą suteiktų paslaugų apmokestinamąją vertę, jei pagal debetinį dokumentą mažėja apmokestinamoji vertė ir PVM suma, arba atitinkamai pirkėjas didina 33, 25 ir 35 laukeliuose deklaruotas PVM sumas, o pardavėjas didina 12 laukelyje deklaruotą suteiktų paslaugų apmokestinamąją vertę, kai pagal debetinį dokumentą didėja apmokestinamoji vertė ir PVM suma.


17. Koks mokesčio kodas (pagal PVM klasifikatorių) i.SAF nurodomas, registruojant prekių, kurių pardavimui taikomas atvirkštinis apmokestinimas, PVM sąskaitas faktūras ?


Tokios PVM sąskaitos faktūros (atitinkami PVM sąskaitų faktūrų duomenys) į Gaunamų ir Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrus įtraukiamos nurodžius PVM25 mokesčio kodą.


18. Jeigu įmonė atlieka kompiuterių, išorinės įrangos ar automobilio įrangos remonto darbus apmokestinamajam asmeniui PVM mokėtojui, darbų atlikimui sunaudoja standųjį diską, planšetę ar kitą prekę, ar skiriasi apmokestinimo PVM tvarka priklausomai nuo to, kaip išrašyta remonto darbų PVM sąskaita faktūra: PVM sąskaitoje faktūroje prekės vertė įtraukta į remonto darbų vertę, PVM sąskaitoje faktūroje atskirai nurodoma remonto darbų ir prekės, kuriai taikomas atvirkštinis PVM, vertė?


Kai įmonė suteikia remonto paslaugos, kurių atlikimui sunaudojamos elektronikos prekės (pvz., standus diskas, planšetė), tai PVM sąskaitoje faktūroje sunaudotos prekės vertė turi būti įtraukiama į paslaugų vertę ir suteiktoms remonto paslaugoms (įskaitant sunaudotų prekių vertę) taikoma įprastinė apmokestinimo PVM tvarka. Tokiu atveju neatsižvelgiama į tai, kad prekių vertė kaip papildoma informacija PVM sąskaitoje faktūroje gali būti nurodyta atskira eilute. Tačiau, jeigu įmonė atskirai parduoda elektronikos prekes (be remonto paslaugų), tokioms parduodamoms prekėms (kai tenkinamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarime Nr. 900 nustatytos sąlygos) taikomas atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas.


19. Bendrovė parduoda mobilius telefonus, planšetes bei nešiojamus kompiuterius išsimokėtinai apmokestinamajam asmeniui PVM mokėtojui, išrašo PVM sąskaitą faktūrą: ar turi būti taikomas atvirkštinis PVM, jei dalį prekės vertės (pradinę įmoką) apmoka grynais per kasos aparatą?


Atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas netaikomas, neatsižvelgiant į tai, ar kartu su PVM sąskaita faktūra išduodamame kasos aparato kvite nurodoma apmokėta dalis prekės kainos (pradinė įmoka) ar visa kaina.


20. Kaip atskirti įrangą, kuriai turi būti taikomas atvirkštinis PVM? Ar į standžiųjų diskų kategoriją patenka USB? Ar atvirkštinis PVM taikomas išmaniesiems laikrodžiams?


Atvirkštinis apmokestinimo PVM mechanizmas taikomas parduodant planšetes ir nešiojamuosius kompiuterius (kurie Kombinuotoje prekių nomenklatūroje (KN) yra klasifikuojami 8471 30 00 pozicijoje), mobiliuosius telefonus (įskaitant išmaniuosius), kurie KN klasifikuojami 8517 12 00 pozicijoje, taip pat parduodant išorinius ir vidinius standžiuosius diskus (HDD – KN klasifikuojami 8471 70 50 pozicijoje, SSD – KN klasifikuojami 8471 70 98 pozicijoje).
Tačiau atvirkštinis apmokestinimo PVM mechanizmas netaikomas išmaniųjų laikrodžių (išskyrus laikrodžius, kurie kaip telefonai KN klasifikuojami 8517 12 00 pozicijoje), atminties kortelių, USB atmintinių/raktų, visų tipų kompaktinių ir universaliųjų diskų (pvz., CD+R, CD+RW, CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+RW), taip pat „Blu-ray" diskų, įrenginių, nenurodytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarime Nr. 900 (pvz. stacionarių kompiuterių), kuriuose integruoti standieji diskai (HDD, SSD), pardavimui.


21. Kaip apmokestinamas PVM kompensacinis atlyginimas už audiovizualinių kūrinių ar fonogramose įrašytų kūrinių atgaminimą?


Pagal PVM įstatymo 15 straipsnio nuostatas kompensacinis atlyginimas už audiovizualinių kūrinių ar fonogramose įrašytų kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais (toliau – kompensacinis atlyginimas) mokamas už pirmą kartą Lietuvos Respublikoje parduodamus civilinėje apyvartoje esančius, Lietuvos Respublikoje pagamintus ar į jos teritoriją įvežtus atgaminti asmeniniam naudojimui skirtus įrenginius ir tuščias analogines ir skaitmenines garso ir audiovizualines laikmenas, turi būti įtraukiamas į parduodamų prekių apmokestinamąją vertę. Todėl, kai parduodamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarime Nr. 900 nurodytos elektronikos prekės, pirkėjas turi išskaityti ir sumokėti į biudžetą PVM (taikomas atvirkštinis PVM), apskaičiuotą nuo prekės vertės, įskaitant kompensacinį atlyginimą.


22. Ar atvirkštinis PVM taikomas kompensacinio atlygio administravimo paslaugoms?


Netaikomas. Už teikiamas kompensacinio atlygio administravimo paslaugas apskaičiuotą pardavimo PVM į biudžetą turi sumokėti pardavėjas (taikoma įprastinė apmokestinimo PVM tvarka).


23. Ar atvirkštinis PVM taikomas naudotų prekių pardavimui?


Atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas taikomas tiek naujų, tiek naudotų prekių pardavimui, išskyrus atvejus, kai naudotos prekės parduodamos taikant maržos schemą. Pažymėtina, kad informaciniame pranešime įrašas „atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas bus taikomas naujoms prekėms" reiškia atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmo taikymą nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. papildomoms/naujoms prekių grupėms.