Pareigybių sąrašai, į kurias kandidatuojant turi būti atliktas informacijos apie asmenį surinkimas