PVM grąžinimas užsienio keleiviams

Pridėtinės vertės mokesčio už Lietuvos Respublikoje įsigytas ir iš Europos Sąjungos teritorijos išgabentas prekes grąžinimo asmenims, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Europos Sąjungos teritorijoje, taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. 899, nustato, jog tarpininkas, kurio paslaugomis gali naudotis prekybininkas, grąžinantis PVM užsienio keleiviams, turi teisę naudoti savo sukurtą PVM grąžinimo užsienio keleiviui deklaracijos formą, jei ši forma buvo suderinta su Valstybine mokesčių inspekcija ir Muitinės departamentu.

Šiuo metu savo sukurtas formas nustatyta tvarka yra suderinę šie PVM grąžinimo užsienio keleiviams tarpininkai:

SIA "O3". Šio tarpininko suderinta forma.

UAB „Global Blue Lietuva". Šio tarpininko suderintos formos: LIT S 0311, LT_A4PLAIN_NS_1101, forma-kvitas.

UAB „Litofolija". Šio tarpininko suderintos formos: AB1, AB2, AB3.

UAB „Novata". Šio tarpininko suderintos formos: F1, F2, F1 ir F2 antra pusė, F3.

UAB DIGITAL TAX FREE. Šio tarpininko suderintos formos: forma, forma.