Tabako ir alkoholio sunaikinimas

 

Informacija apie Valstybinės mokesčių inspekcijos organizuotus ir atliktus tabako gaminių ir alkoholinių gėrimų sunaikinimus bei patirtas sąnaudas

Laikotarpis

Sulaikyta tabako gaminių, vnt.

Sulaikyta alkoholinių gėrimų, litrais

2016 m. I ketv. 3000 0
2016 m. II ketv. 40000 31
2016 m. III ketv. - 52
2016 m. IV ketv. - 32
Iš viso: 43000 115
2017 m. I ketv. - 5
2017 m. II ketv. - 335
2017 m. III ketv. - 50

 

Laikotarpis Sunaikinta Patirtos sąnaudos (Eur)
Tabako gaminiai Alkoholiniai gėrimai (l) Tabako gaminiai Alkoholiniai gėrimai
pak. kg.
2016 m. I ketv. 0 0 0 0 0
2016 m. II ketv. 5910 0 0 9 0
2016 m. III ketv. 0 0 0 0 0
2016 m. IV ketv. 0 0 249,01 0 0
Iš viso: 5910 0 249,01 9 0
2017 m. I ketv. 0 0 78,33 0 1,83
2017 m. II ketv. 0 0 26 0 0
2017 m. III ketv. 0 0 0 0 0

 

Informacija atnaujinama kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio paskutinės darbo dienos.