Teisės aktai

Dėl mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise

Atnaujinimo data: 2015-12-17

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad 2015 m. gruodžio 10 d. priimtu Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise įstatymo Nr. IX-2332 7 straipsnio pakeitimo įstatymu buvo pakeisti mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise deklaravimo ir sumokėjimo terminai. Naujas mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise deklaravimo ir sumokėjimo terminas nuo 2016 m. sausio 1 d. yra iki mokestinio laikotarpio septinto mėnesio 15 dienos.

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2015 m. gruodžio 17 d. rašte Nr. (18.10-31-1) RM-27152

 

nformaciją parengė
Teisės departamentas