Teisės aktai

Mokestinių prievolių likučių suderinimas

Atnaujinimo data: 2015-05-04

Paslaugos pavadinimas

Mokestinių prievolių likučių suderinimas.

 

Paslaugos gavėjai

Juridiniai ir fiziniai asmenys.

 

Paslaugos apibūdinimas

Mokesčių mokėtojas gali suderinti pasibaigusių mokestinių metų ir/arba bet kuriai pasirinktai datai mokestinių prievolių likučius.

Paslaugos suteikimo trukmė

Suderinimo aktas arba ataskaita pagal mokesčių mokėtojo prašymą, pasibaigus mokestiniams metams ar pagal kitą pasirinktą praėjusio laikotarpio datą, pateikiamas per 5 darbo dienas.

Mokesčių administratorius (atsižvelgdamas į gautinų ir/ar mokėtinų sumų reikšmingumą, derinimo naudos ir sąnaudų santykį) savo iniciatyva suformuoja suderinimo aktus pasibaigus mokestiniam laikotarpiui (gruodžio 31 d.) iki einamųjų metų vasario 10 dienos.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti

Prašymas teikiamas, jei mokesčių mokėtojas nori mokestinių prievolių likučius suderinti pagal bet kurios jo pasirinktos datos būklę.

Paslaugos teikimo būdai

Elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo Mano VMI sritį, tiesiogiai, paštu.

Paslaugos teikėjas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos.

Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

Paslaugos vadovas

Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau – MIC).

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimas Nr. 719 „Dėl Inventorizacijos tvarkos patvirtinimo (Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo)";

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. V-314 „Dėl Mokestinių prievolių likučių suderinimo akto FR0299 formos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo".

Teisės aktus galima rasti Teisės aktų registro svetainėje www.e-tar.lt. Pasikeitus teisės aktui, žiūrėti aktualią dokumento redakciją.

 

Failas Mokestinių prievolių likučių akto derinimas pagal mokestinių prievolių likučių ataskaitą
Failas Mokestinių prievolių likučių akto derinimas
Failas Mokestinių prievolių likučių prašymo užpildymas bei pateikimas
Failas Elektroninis mokestinių prievolių likučių suderinimas

Paslaugos naudojimosi per Mano VMI statistika


Komentarai

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo apibendrintas komentaras (2020-09-24 redakcija)

Atnaujinimo data: 2020-09-24
Registracijos numeris   KD-5672   Mokesčių administravimo įstatymo komentaras (aktuali_redakcija_2020-09-24).zip ...
Rodoma 1 - 5 iš 9 421 rezultatų.
Elementų puslapyje 5
iš 1 885