Teisės aktai

« Grįžti

Dėl užsienio juridinio asmens įregistravimo į mokesčių mokėtojų registrą / išregistravimo iš mokesčių mokėtojų registro

Atnaujinimo data: 2019-10-16

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. VA-74 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. VA-52 „Dėl užsienio juridinio asmens įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą / išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro" pakeitimo" pakeistos Užsienio juridinio asmens prašymo įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą / išregistruoti iš Mokesčių mokėtojų registro FR0227 formos užpildymo ir teikimo taisyklės (toliau — Taisyklės), taip pat pakeistos ir  išdėstytos nauja redakcija Užsienio juridinio asmens prašymo įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą / išregistruoti iš Mokesčių mokėtojų registro FR0227 forma (toliau — FR0227 forma)  ir Pranešimo apie įregistravimą į Mokesčių mokėtojų registrą FR0700 forma, kurioje aktualizuoti Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau — VMI) kontaktiniai duomenys.
Įsakymu pakeisti FR0227 formos 32, 33, 34 laukeliai, taip pat pakeistas 10, 11 laukelių išdėstymas. Tokiu būdu užsienio juridiniai asmenys, pildydami minėtą formą, 32 laukelyje turės nurodyti vieną pagrindinę veiklos rūšį, o 33 ir 34 laukeliuose — dvi kitas vykdomos veiklos rūšis. Atitinkamai pakeičiamas Taisyklių 32 punktas.
Įsakymas pakeistas, siekiant mokesčių administratoriui turėti informaciją apie vieną pagrindinę mokesčių mokėtojo vykdomos veiklos rūšį, pagal kurią VMI galės nustatyti jo priskyrimą konkrečiam sektoriui bei, analizuodama jo veiklą, kuo tiksliau identifikuoti  rizikingumą, atrinkti kontrolės, stebėsenos procedūroms ir pan.
Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2019-10-15 rašte Nr. (32.44-31-3E)-RM-30442.

Informaciją parengė
Teisės departamentas

 


Komentarai

Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas

Atnaujinimo data: 2018-01-02
Registracijos numeris   KD-5904   Data   2013.09.14     Teisės aktai...

Mokesčio už aplinkos teršimą objektas ir mokėtojai

Atnaujinimo data: 2017-12-01
Registracijos numeris   KD-5906 Mokesčio už aplinkos teršimą objektas: 1. Išmetami į aplinką teršalai. 2. Gaminiai, nurodyti...

Mokesčio už aplinkos teršimą mokestinis laikotarpis

Atnaujinimo data: 2017-09-14
Registracijos numeris   KD-5909 Mokestis už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių mokamas pagal faktiškai per ataskaitinį...

Kurie mokesčių mokėtojai atleidžiami nuo mokesčio už aplinkos teršimą?

Atnaujinimo data: 2017-09-01
Registracijos numeris   KD-5937 Fiziniai ir juridiniai asmenys, įgyvendinantys aplinkosaugos priemones, mažinančias teršalų išmetimą į...
Rodoma 1 - 5 iš 12 rezultatų.
Elementų puslapyje 5
iš 3