Teisės aktai

« Grįžti

Šiaulių AVMI ieško darbuotojo (apsaugos) deklaravimo periodu

Atnaujinimo data: 2020-02-21

Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau — Šiaulių AVMI) Administravimo ir personalo skyrius (toliau —  APS) ieško darbuotojo, darbui pagal terminuotą darbo sutartį 3 mėnesių laikotarpiui.
Jei esi atsakingas, iniciatyvus, turi gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, patinka dirbti komandoje, kviečiame prisijungti prie Šiaulių AVMI APS kolektyvo.
Pareiginės algos koeficientas nuo 4,0 iki 5,83. 

Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:
   prižiūri bendrąją tvarką, neįleidžia įeiti į Inspekciją apsvaigusiems asmenims nuo alkoholinių gėrimų ar psichotropinių medžiagų, užtikrina į Inspekciją atvykstančių asmenų (toliau — mokesčių mokėtojai), Inspekcijos darbuotojų ir Inspekcijos turto saugumą;
   neleidžia įsinešti į Inspekcijos patalpas daiktus, kurie gali kelti pavojų aplinkiniams, pavojingai elgtis, keliant grėsmę sau ir kitiems mokesčių mokėtojams bei Inspekcijos darbuotojams, neleidžia mokesčių mokėtojams miegoti Inspekcijos erdvėse, žodžiais ar veiksmais žeminti kitų mokesčių mokėtojų ir / ar Inspekcijos darbuotojų žmogiškąjį orumą bei ignoruoti kitas elgesio viešose vietose normas;
Šias pareigas einantis darbuotojas privalo:
  greitai reaguoti įvykus nelaimingai situacijai, pranešti Skyriaus vedėjui, iškviesti atitinkamas tarnybas ir suteikti pagalbą;
    greitai reaguoti į mokesčių mokėtojų (lankytojų) keliamas konfliktines situacijas, turto sugadinimo ar galimos vagystės atvejus, sugebėti spręsti šias situacijas, iškviesti Inspekciją saugančią apsaugos įmonę, apie situaciją pranešti Skyriaus vedėjui, Inspekcijos padalinio, kuriame įvyko konfliktinė situacija, vedėjui arba vadovybei;
  užtikrinti tinkamą materialinių vertybių apsaugą Inspekcijos pastato, esančio Vilniaus g. 265, Šiauliai, II korpuso, I aukšto viduje;
Įtaręs ar pastebėjęs netinkamą mokesčių mokėtojų  elgesį, smurto grėsmę:
   nedelsdamas nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus;
   esant grėsmei sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti asmenis ir / ar institucijas;
 darbo metu užtikrina pastate priešgaisrinę saugą, pastebėjus gaisrą, nedelsiant praneša ugniagesiams, informuoja Skyriaus vedėją apie įvykį;
  pavestoms funkcijoms atlikti, neviršijant suteiktų informacinių sistemų vartotojo teisių, naudoja programinę įrangą ir duomenų bazes, nurodytas Skyriaus nuostatuose; 
 vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo.
 

Gyvenimo aprašymą siųskite Šiaulių AVMI APS patarėjai Nijolei Mazurevičienei el. paštu nijole.mazureviciene@vmi.lt arba skambinkite tel. (8 41)  592  308.

Gyvenimo aprašymus el. paštu siųsti iki 2020 m. vasario 25 d.
Su pareigybės funkcijomis galima susipažinti čia


Komentarai

Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas

Atnaujinimo data: 2018-01-02
Registracijos numeris   KD-5904   Data   2013.09.14     Teisės aktai...

Mokesčio už aplinkos teršimą objektas ir mokėtojai

Atnaujinimo data: 2017-12-01
Registracijos numeris   KD-5906 Mokesčio už aplinkos teršimą objektas: 1. Išmetami į aplinką teršalai. 2. Gaminiai, nurodyti...
Rodoma 1 - 5 iš 12 rezultatų.
Elementų puslapyje 5
iš 3