Teisės aktai

Dėl informacinio pranešimo (Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio12 d. nutarimo Nr. 861 „Dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo)

Atnaujinimo data: 2020-11-11
Informuojame, kad nuo 2021 m. sausio 1 d., įsigaliojus nutarimui , nuo 7 iki 20 hektarų  didinamas žemės ūkio plotas, kai gali būti taikoma  kompensacinio PVM tarifo ūkininkams schema. Nuo minėtos datos kompensacinio PVM tarifo ūkininkams schema gali būti taikoma asmenims, kurių registruotas ūkininko ūkio žemės plotas arba suteiktas asmeniniam ūkiui žemės plotas neviršija 20 hektarų. Ši schema taikoma ir tuo atveju, kai žemės plotas yra 20 hektarų.       ...

Dėl su pridėtinės vertės mokesčio grąžinimu susijusių formų ir jų užpildymo taisyklių patvirtinimo

Atnaujinimo data: 2020-11-04
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad pakeistos Pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio keleiviui deklaracijos FR0420 formos užpildymo taisyklės  (toliau — Taisyklės) ir nauja redakcija išdėstyta Pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio keleiviui deklaracijos FR0420 forma. Esminis Taisyklių pakeitimas numato, kad PVM užsienio keleiviui grąžinamas, jeigu: Lietuvos Respublikoje įsigytų prekių vertė (įskaitant...

Dėl pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo

Atnaujinimo data: 2020-07-08
Informuojame, kad 2020 m. birželio 26 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 2, 75, 91, 92 ir 106 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIII-3169. Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2020-07-07 rašte Nr. (18.2-31-2 E) RM-38712 .   Informaciją parengė Teisės departamentas  

Dėl apsaugos priemonių, naudojamų medicininiais tikslais, apmokestinimo lengvatiniu PVM tarifu

Atnaujinimo data: 2020-06-18
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad ekstremalios situacijos dėl COVID-19 plitimo grėsmės laikotarpiu ne medicininės paskirties asmens apsaugos priemonės, tokios kaip ne medicininės paskirties respiratoriai FFP2 ir FFP3, apsauginės veido kaukės N95, KN95, veido skydeliai, apsauginiai akiniai ir kitos asmens apsaugos priemonės, kurias asmens sveikatos priežiūros įstaigos naudoja medicinos tikslais – savo...

Dėl gautų subsidijų pripažinimo

Atnaujinimo data: 2020-06-10
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos paaiškina dėl mokesčių mokėtojų iš valstybės biudžeto lėšų gaunamų subsidijų, skirtų sumažinti COVID-19 viruso pasekmes, pripažinimo pelno ir gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimo tikslais bei jų įtaką pirkimo PVM atskaitai ir jos apskaičiavimui. Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2020 m. birželio 08 d. rašte (32.42-31-1E) RM-31307 .   Informaciją parengė Teisės departamentas
Rodoma 1 - 5 iš 48 rezultatų.
Elementų puslapyje 5
iš 10

Komentarai

Kas sudaro atsiskleidusio / neatsiskleidusio tarpininko tarpininkavimo paslaugų apmokestinamąją vertę?

Atnaujinimo data: 2014-12-11
Registracijos numeris   KD-4227   Data   2009.12.11

 

Atsiskleidusio tarpininko gautas ar gautinas atlygis už atstovavimą („komisiniai") yra atsiskleidusio tarpininko teikiamų tarpininkavimo paslaugų apmokestinamoji vertė.

Atsiskleidęs tarpininkas – apmokestinamasis asmuo, kuris tarpininkauja prekių tiekimo arba paslaugų tiekimo sandoryje kito vardu ir sąskaita. Šiuo atveju sandoryje dėl prekių tiekimo ar paslaugų suteikimo tarpininkas už atlygį („komisinius") tik „suveda" prekių pardavėją ir pirkėją.

Atsiskleidęs tarpininkas savo vardu teikia tik tarpininkavimo paslaugą, gaudamas atlygį už atstovavimą („komisinius") .

Neatsiskleidusio tarpininko vardu tiekiamų prekių ir teikiamų paslaugų apmokestinamoji vertė nustatoma kaip visa, patiektos prekės ar suteiktos paslaugos, apmokestinamoji vertė.

Neatsiskleidęs tarpininkas – apmokestinamasis asmuo, kuris tarpininkauja prekių tiekimo arba paslaugų tiekimo sandoryje savo vardu, nors ir kito sąskaita, t. y. jis savo vardu gauna prekes (paslaugas) ir savo vardu jas patiekia (suteikia) galutiniam pirkėjui (paslaugos gavėjui).

Pagal PVM įstatymo nuostatas neatsiskleidęs tarpininkas yra traktuojamas kaip prekių pardavėjas (paslaugos tiekėjas).

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 16 str. 1, 2 d.