Teisės aktai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Gernsio Vyriausybės susitarimas dėl keitimosi su mokestiniais klausimais susijusia informacija

Atnaujinimo data: 2016-06-06
Numeris Data 2013-06-20 Paskelbta TAR, 2014-01-31, Nr. 809 Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Gernsio Vyriausybės susitarimas dėl keitimosi su mokestiniais klausimais susijusia informacija

Dėl gyventojo gautų pajamų, nuo jų sumokėto mokesčio pažymų FR0594 ir FR0595 formų ir jų pildymo bei išdavimo taisyklių patvirtinimo

Atnaujinimo data: 2014-02-06
Numeris VA-50 Data 2004 m. balandžio 9 d. Paskelbta Valstybės žinios, 2004, Nr. 56-1974 Dėl gyventojo gautų pajamų, nuo jų sumokėto mokesčio pažymų FR0594 ir FR0595 formų ir jų pildymo bei išdavimo taisyklių patvirtinimo

Dėl sumokėto gyventojų pajamų mokesčio dalies pervedimo paramos gavėjams ir (ar) politinėms partijoms tvarkos aprašo patvirtinimo

Atnaujinimo data: 2014-02-06
Numeris 1K-046 Data 2002 m. vasario 7 d. Paskelbta Valstybės žinios, 2012, Nr. 21-981 Dėl sumokėto gyventojų pajamų mokesčio dalies pervedimo paramos gavėjams ir (ar) politinėms partijoms tvarkos aprašo patvirtinimo  

Dėl paslaugų žemės ūkiui sąrašo patvirtinimo

Atnaujinimo data: 2014-02-06
Numeris 76 Data 2012 m. sausio 25 d. Paskelbta Valstybės žinios, 2012, Nr. 13-556 Dėl paslaugų žemės ūkiui sąrašo patvirtinimo

Dėl Individualioje veikloje naudojamo ilgalaikio materialiojo turto deklaracijos FR0457 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo

Atnaujinimo data: 2012-04-13
Numeris 372 Data 2002-12-24 Paskelbta Valstybės žinios, 2003, Nr. 1-30 Dėl Individualioje veikloje naudojamo ilgalaikio materialiojo turto deklaracijos FR0457 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo
Rodoma 1 - 5 iš 27 rezultatų.
Elementų puslapyje 5
iš 6

Komentarai

DĖL SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ, NAUDOJAMŲ KARŠTO ORO BALIONUOSE, APMOKESTINIMO

Atnaujinimo data: 2019-06-10
Registracijos numeris   (18.2-31-2 E) RM-17731

Atkreipiame dėmesį, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (toliau ‒ Akcizų įstatymas) 43 str. 1 d. 3 ir 6 punktais, nuo akcizų atleidžiami (-os):

  • kitiems tikslams negu kaip variklių degalai, kaip šildymui skirtas kuras arba variklių degalų priedai naudojami energiniai produktai. Ši lengvata įgyvendinama Leidimų dėl nuo akcizų atleidžiamų energinių produktų išdavimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. VA-97, nustatyta tvarka išduodant tiekėjo ar naudotojo leidimus, kurių numeris prasideda raidėmis „BA";
  • buitinėms reikmėms skirtos neišpilstytos naftos dujos ir dujiniai angliavandeniliai (toliau ‒ suskystintos dujos). Ši lengvata įgyvendinama Asmenų, tiekiančių / naudojančių nuo akcizų atleistas naftos dujas ir dujinius angliavandenilius buitinėms reikmėms, registravimo ir tokių dujų apskaitos tvarkymo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. VA-22 (toliau ‒ Asmenų, tiekiančių / naudojančių nuo akcizų atleistas naftos dujas ir dujinius angliavandenilius buitinėms reikmėms, registravimo ir tokių dujų apskaitos tvarkymo taisyklės), nustatyta tvarka išduodant tiekėjo ar naudotojo leidimus, kurių numeris prasideda raidėmis „DV").

Praktikoje matyti, kad šios akcizų lengvatos taip pat taikomos ir suskystintoms dujoms, naudojamoms karšto oro balionuose. Siekdami, kad teisės aktai būtų vienodai suprantami ir taikomi, šiame rašte paaiškiname, kodėl suskystintoms dujoms, naudojamoms karšto oro balionuose, negali būti taikomas atleidimas nuo akcizų pagal minėtas Akcizų įstatymo nuostatas.

Analizuojant karšto oro baliono veikimo principą, matyti, kad karšto oro balionas yra varomas šildant jo kupole esantį orą. Atsižvelgiant į tai bei įvertinus kitų Europos Sąjungos valstybių narių nuomonę nagrinėjamu atveju, laikomės pozicijos, kad suskystintos dujos karšto oro balionuose naudojamos kaip šildymui skirtas kuras, todėl, vadovaujantis Akcizų įstatymo 43 str. 1 d. 3 p., jos negali būti atleidžiamos nuo akcizų.

Tuo tarpu Akcizų įstatymo 43 str. 1 d. 6 p. turėtų būti taikomas tik tuo atveju, kai suskystintos dujos naudojamos buitinėms reikmėms. Suskystintų dujų naudojimu buitinėms reikmėms laikytinas tokių dujų naudojimas gyvenamosioms patalpoms šildyti, maistui gaminti, vandeniui šildyti ir pan. Atsižvelgiant į tai, kad sąvoka „naudojimas buitinėms reikmėms" neapima suskystintų dujų naudojimo karšto oro balionuose, todėl, mūsų nuomone, akcizų lengvata (atleidimas nuo akcizų) minėtu atveju taip pat neturėtų būti taikoma.

Matydami klaidingai suformuotą praktiką ir suprasdami, kad šiuo metu yra atidarytas oro balionų skrydžių sezonas, informuojame, kad asmenys:

  • pagal praėjusiais metais išduotus naudotojų leidimus galės suskystintas dujas toliau įsigyti ir naudoti karšto oro balionuose iki šiuose leidimuose nurodytos jų galiojimo termino pabaigos;
  • pagal šiais metais išduotus naudotojų leidimus galės suskystintas dujas toliau įsigyti ir naudoti karšto oro balionuose tik iki 2019 m. gruodžio 31 d.

Papildomai informuojame, kad asmenys, neturintys galiojančio naudotojo leidimo, bet pageidaujantys šiais metais įsigyti nuo akcizų atleistas suskystintas dujas ir jas panaudoti karšto oro balionuose, gali Asmenų, tiekiančių / naudojančių nuo akcizų atleistas naftos dujas ir dujinius angliavandenilius buitinėms reikmėms, registravimo ir tokių dujų apskaitos tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka kreiptis dėl naudotojo leidimo išdavimo. Šiems asmenims išduoti leidimai taip pat galios iki 2019 m. gruodžio 31 d. Prašymai dėl leidimo išdavimo pateikiami per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI.

Nuo 2020 m. sausio 1 d. asmenims, pageidaujantiems suskystintas dujas naudoti karšto oro balionuose, nebebus išduodami naudotojo leidimai, todėl jie nebegalės pasinaudoti akcizų lengvata (atleidimu nuo akcizų). Šiam tikslui naudojamos suskystintos dujos turės būti apmokestinamos standartiniu akcizų tarifu – 304,10 euro už toną produkto (Akcizų įstatymo 39 str.).

 

Viršininkė

   

Edita Janušienė